Změna organizační struktury: Soustřeďte se na integraci

Ilustrační snímek

Jak poznáte organizaci, která je dobře navržena? Pozná se to na tom, že v ní strategické cíle prosakují tam, kam mají a že formují chování pracovníků. Když ale jednotlivé části organizace nezapadají do sebe a nefungují společně, jakákoliv informace nebo zpráva se k zaměstnancům dostává ve zkreslené podobě. Výsledky pak neodpovídají záměrům. Firemní strategie nemůže být naplněna. Podle článku na webu knowledge.insead.edu je klíčem k úspěchu to, jak je organizace integrovaná.

Jaké myšlenkové pochody a vědomosti z vás udělají mistra v navrhování organizační struktury? Ve většině společností jsou rozhodnutí ohledně organizační struktury přijímána centrálně, na nejvyšší úrovni. Ani nezáleží na tom, zda jde o firmu malou, teprve začínající, nebo velkou a již zavedenou.

Odborníci z katedry Strategy and Organisation Design obchodníškoly INSEAD se v rámci výzkumu organizačních struktur obrátili na mnoho zkušených manažerů, ale i studentů managementu. Ptali se jich, jak by řešili dvě problematické situace vycházející z reálného života. Prvním problémem bylo stanovení organizační struktury pro start-up, druhým úkolem pak byla velká reorganizace velkého podniku. Účastníci měli pro vyřešení obou případů a zodpovězení otázek využívat diagramy a náčrty, stejně jako analogická zdůvodňování. Mohli využít své znalosti, které měli z obdobných situací v minulosti.

Dvě klíčové potřeby pro fungování organizace

Váš cíl je dvojí: potřebujete rozdělit práci a úkoly, ale také potřebujete všechny části integrovat, aby byla posílena a umožněna spolupráce. Lidé se často soustředí jen na to, aby v organizaci měli všechny nezbytné jednotky a oddělení, ale už zapomenou na informační spoje a motivační mechanismy. Nicméně právě tyto věci jsou nezbytné pro vytváření a zachycení hodnoty.

Experti se soustřeďují na integraci

Seniorní manažeři nemají problém s nalezením rovnováhy mezi rozdělením pracovních úkolů a integrací. Vědí, že nezáleží jen na tom, jak vypadá řetězec, ve kterém se postupně přidává hodnota, nebo kam přijmout ten který typ personálu. Mluvili často o tom, kdo bude kam reportovat, jak budou vypadat motivační schémata a jak je možné seskupovat různé aktivity.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge