Posilte pocit odpovědnosti za výsledky i u zaměstnanců pracujících na dálku

Lidé mají větší chuť podporovat řešení situací, do nichž jsou zainteresovaní. Proto má smysl je aktivně zapojovat. Takový přístup založený na spolupráci se ve virtuálním prostředí stává ještě důležitější, vedoucím pracovníkům pomáhá sjednotit a angažovat vzdálené jednotlivce a posílit v nich pocit smyslu.

Ilustrační snímek

Za tímto účelem by se organizace měly při řešení složitých problémů ve virtuálním prostředí zaměřit na následující tři principy:

Vytvořte prostor

Řešení mnoha problémů často vyžaduje vyvážení potřeb různých zúčastněných stran a může vyvolat emocionálně nabité diskuse – například program organizačního designu, který by mohl změnit povahu rolí a podávání zpráv, nebo kulturní transformační iniciativy, které vyžadují systematické řešení hluboce zakořeněných výzev. Ve fyzickém prostředí by bylo přístupem svolat dotčené strany na společných pracovních zasedáních. Problém by byl rozdělen na jednotlivé součásti a účastníci by společně pracovali společně při vytváření řešení.

Ve virtuálním prostředí je klíčové poskytnout za tímto účelem specializované fórum, na kterém si účastníci mohou odložit své každodenní starosti a plně se soustředit. Přitom je důležité zajistit kombinaci režimů interakce. Například při diskusi o citlivých tématech může být produktivním přístupem poskytnutí individuální reflexe a neřešit ji podrobněji v malých skupinách. To dává jednotlivcům čas a prostor ke strávení zprávy, konstruktivní reakci a produktivní konverzaci. Pomáhá také odvrátit příliš vášnivé diskuse, které mohou zkomplikovat a znemožnit konstruktivní dialog.

Nastavte podmínky pro upřímné sdílení

Pro emocionálně a politicky složité diskuse je klíčové vytvořit atmosféru, v níž mohou být účastníci upřímní. Neformální rozhovory nad ranní kávou mohou pomoci prolomit hranice. Ve virtuálním prostředí vyžaduje vytvoření pocitu sounáležitosti více přemýšlení.

Otevřenost je důležitá, ale při řešení citlivých témat může být pro mnoho jednotlivců nepříjemné sdílet určité body s velkou skupinou. V těchto případech zvažte použití doplňkových platforem, jako jsou online průzkumy nebo techniky živého dotazování.

Dejte lidem možnost vytvořit si vlastní cestu

Mnoho organizací v posledních měsících nechalo své zaměstnance pracující na dálku, aby si sami nastavili pracovní podmínky pro práci na svých úkolech. Při snaze o dosažení trvalé změny je tento pocit vlastnictví klíčový. Generuje kreativní přístupy a ty zase aktivují hybnou sílu potřebnou pro společné řešení projektů.

Společným tématem mnoha složitých výzev je, že se účastníci cítí bezmocní provádět změny a věří, že skutečná řešení jsou nedosažitelná. Proti tomu mohou pomoci konverzace, které vedou ke skutečným a praktickým změnám. To vyžaduje zapojení těch, kterých se návrh těchto řešení týká. To nebude znamenat jen to, že navrhovaná řešení budou lépe promyšlena, ale je také pravděpodobnější, že se udrží.

 

Když lidé uvidí svůj vlastní přínos na designu výstupů, je pravděpodobnější, že budou odhodláni je proměnit v realitu.

 

-bb-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues