Proč byl povýšen? Protože mu to strategicky myslelo (1/2)

Rozvíjení dovednosti strategicky myslet je jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat pro rozvoj svojí kariéry.

Pouhé zlepšování této dovednosti však k získání povýšení nestačí. Musíte také umět ukázat, že tyto dovednosti máte. Pokud váš šéf neví, že vám to strategicky myslí, nemůže vám to připočíst k dobru při vašem hodnocení a váš profil tak zůstává ochuzen o tuto dovednost.

Jak předvést svou schopnost strategického uvažování

V zásadě musíte svým nadřízeným ukázat, že jste schopni myslet samostatně a že když se rozhodujete, tak berete v úvahu i to, jaký dopad daná věc bude mít na postavení celé společnosti.

Proto byste měli začít jednat tak, aby vaši nadřízení získali jistotu, že umíte uvažovat o tom, jak vaše rozhodnutí ovlivní ostatní oddělení společnosti. Prostě že berete v úvahu dopad na celek. Potřebují vědět, že nejste příliš úzce zaměřeni, že přemýšlíte i nad tím, jak bude reagovat zbytek světa. Brát dopady do úvahy, to je to, o čem je strategické myšlení, připomíná nám článek na Harvard Business Review.

Jak na to, aby nám to myslelo strategičtěji

Nejprve si uvědomte, že rozvoj dovedností a jejich předvedení jsou dvě různé věci. Chcete-li se tedy nejprve stát skvělým strategickým myslitelem, musíte:

  • Být exponováni strategičtějším rolím
  • Nasát informace o mnoha různých oblastech
  • Být zvědaví a naučit se rozpoznávat a identifikovat vzorce, abyste byli v uvažování napřed

To vše je důvodem, proč programy rozvoje leadershipu pro nadané lidi pravidelně zahrnují i střídání pracovních rolí a účast na projektech, které jdou napříč několika funkčními odděleními. Co také pomáhá novým talentům rozvíjet dovednosti strategického myšlení je možnost spolupracovat se seniorními lídry.

 

-jk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review

Články v sérii

Aktuální

Proč byl povýšen? Protože mu to strategicky myslelo (1/2)

Aktuální

Proč byl povýšen? Protože mu to strategicky myslelo (2/2)