Zoltán Gorta, Konecranes: Kreativita českých zaměstnanců může být skvělý zdroj globální inovace

Rozhovor se Zoltánem Gortou, jednatelem Konecranes and Demag s.r.o.

Firma Konecranes and Demag s.r.o. se specializuje se na výrobu zdvihací techniky a své produkty dodává do celého světa. Jednatel společnosti Zoltán Gorta s více než dvaceti lety zkušeností v čele společnosti poskytl pohled na změny v oblasti leadershipu, hovořil také o zásadních hodnotách firmy a výzvách, kterým společnost čelí. Zdůraznil, že je důležité postavit se problémům a hledat jejich řešení. Právě to firmu posouvá dál. Takovéto nastavení hodnot a otevřená komunikace jsou klíčové při budování dlouhodobých vztahů a udržení efektivního týmového prostředí. Záznam vznikl v rámci konference Bez bolesti není růstu, kterou pořádaly společnosti FranklinCovey a LSC.

Zoltan Gorta, jednatel Konecranes and Demag s.r.o.

Čím se vaše firma zabývá?

Firma Konecranes se v České republice specializuje na výrobu a prodej zdvihací techniky, zejména na průmyslové jeřáby pro výrobní haly. Náš výrobní závod se nachází ve Slaném, je zároveň místem, kde se vyrábí hlavní produkty, od sériových výrobků, které lze jednoduše nakonfigurovat a dodat v krátkém čase, až po speciální aplikace pro oblasti, jako jsou papírny, spalovny a další průmyslová zařízení, kde pomáháme našim zákazníkům řešit složité výzvy.

Vy jste ve společnosti přes 20 let, jste dlouhodobě prosperující nadnárodní společnost. Jak byste to zhodnotil?

Během dvaceti let existence naší firmy jsem prošel různými pozicemi a získal bohaté zkušenosti. Jsem vděčný za začátky a myslím si, že naše firma může být považována za úspěšnou. Konecranes působí na trhu již mnoho desetiletí a nyní je součástí značky Demag, což dokazuje naši dlouhodobou stabilitu. Naší současnou prioritou je zaměřit se na konkrétní portfolio produktů, které nabízíme našim zákazníkům, a pomoci jim efektivně zvládat i ty nejtěžší výzvy.

Jste čistě výrobní firma. Co vše máte na starosti?

Jsme česká výrobní firma, avšak naše výrobky nejsou určeny pouze pro český trh. Vyrábíme pro Evropu i další kontinenty a některými speciálními komponenty zásobujeme zákazníky po celém světě. Naše výrobní spektrum je poměrně univerzální, ale zároveň jsme specializováni na výrobu komponent, které se vyrábějí jen v našem závodě a jsou dodávány na globální trhy.


Podívejte se na celý rozhovor Michal Kankrlíka se Zoltánem Gortou

Co vy jako jednatel považujete za klíčové faktory k tomu, aby firma dokázala dlouhodobě uspět a prosperovat?

Určitě můžeme považovat finanční úspěch a čistý zisk za důležité aspekty, které každá firma sleduje. Nicméně, dnes bych se rád zaměřil na jiný druh úspěchu. Pro nás je zásadní, když se k nám vrací spokojení zákazníci, kteří objednávají speciální produkty. Dalším významným úspěchem jsou naši zaměstnanci. I když někteří z nich mohou na chvíli firmu opustit, později se k nám často vracejí. Tím nám potvrzují, že naše práce a snahy o rozvoj jsou na správné cestě.

Jaké jsou základní hodnoty, které se snažíte upevnit a komunikovat ve firmě?

Je to o férovosti, a to jak vůči našim zákazníkům, tak i vůči našim zaměstnancům. Důležité je otevřeně diskutovat o všech záležitostech, ať už jsou nepříjemné, nebo příjemné. Nezakrýváme realitu, snažíme se ji vidět takovou, jaká skutečně je. Tímto způsobem jsou vztahy v rámci firmy uvolněnější, lidé se více soustředí na identifikaci problémů a hledání jejich řešení, což nám pomáhá posouvat se dále.

Jakým způsobem funguje leadership dnes, jakým způsobem fungoval před 15, 20 lety a kam se vývoj v této oblasti ubírá?

Myslím si, že pojem leadership se v průběhu posledních 20 let výrazně změnil. Podle mé zkušenosti byli před dvaceti lety vedoucí pracovníci často autokratičtí a příliš direktivní. Dnes se trend posunuje směrem k tomu, aby lídři usměrňovali své týmy, ale zároveň jim dávali větší volnost a prostor pro kreativitu a seberealizaci.

Často slýcháme, že je problém nabrat kvalitní lidi, že je problém si je udržet. Jakým způsobem přistupujete k práci s lidmi, aby u vás pracovali dlouhodobě?

Snažíme se aktivně řešit problémy našich zaměstnanců, protože víme, že jejich pracovní pohoda je zásadní pro kvalitu práce. Pokud dokážeme pomoci našim zaměstnancům řešit jejich vlastní výzvy a problémy v pracovním prostředí, vytváříme situaci, kde obě strany - firma i zaměstnanci - získávají. To je pro nás důležité a upřímně to považujeme za férový přístup k našim lidem.

Na rozvoji spolupracujete se společností FranklinCovey. Kde vidíte konkrétní přínosy této spolupráce?

Spolupráci jsme zahájili, protože jsem si uvědomil, že jsme se dostali na určitý bod, kde potřebujeme odbornou radu. Tito partneři mají pravidelný přehled o problémech, kterým čelí mnoho firem, a jsou schopni vidět řešení z jiného úhlu, což nám pomohlo pochopit situaci lépe. Spolupráce s nimi přinesla úspěchy, protože jsme si uvědomili, že nemusíme řešit pouze běžné problémy, ale můžeme se soustředit na důležité záležitosti a postupně se ke všemu dostat. Během nejtěžších období jsme se striktně drželi tohoto postupu, což nám umožnilo postupovat vpřed. Dnes máme jasnou představu o tom, kam chceme směřovat.

Když se podíváte na potenciál nejenom vašich zaměstnanců, ale i obecně trhu práce, jak jste schopni nabírat zaměstnance, kde vidíte potenciál na českém trhu?

V České republice vidíme velký potenciál v kreativitě a tvořivosti lidí. Jsou schopni vytvářet zcela nové koncepty, které mohou být inovacemi v globálním měřítku. Zároveň si uvědomujeme, že občas je efektivnější využít již existující řešení a zaměřit se na zbývající problémy, které čekají na vyřešení.

Když se podíváte na své aktuální výzvy v krátkodobé i dlouhodobém horizontu, které to jsou?

To se týká všech. Zásobování materiálem bylo ovlivněno celkovou situací v posledních třech letech, a tak mnoho firem bude pracovat na novém nastavení těchto materiálových toků. Cílem je zajistit, že materiál bude opět dostupný pro zákazníky, což jim umožní splnit své zakázky a poskytnout služby jejich koncovým zákazníkům.

Co vás motivuje k tomu, že jste nezměnil zaměstnání? Protože se říká, že správný manažer by firmu měl opustit vždycky jednou za pět, šest let, aby získal novou zkušenost. Možná, že tomu tak není. Proč se těšíte každý den do práce?

Zde existuje několik aspektů, které byly v posledních 20 letech důležité. Firma prošla určitými změnami, ale nakonec se stabilizovala jako součást skupiny Konecranes. Dříve jsme neměli stálého majitele, což přinášelo určité výzvy. Nyní máme pevné zázemí a to umožňuje dlouhodobé plánování a řešení věcí, které nás baví a jsou pro nás důležité, mimo krátkodobé úkoly, které zvládne každý.

Jak se vám líbila konference Bez bolesti není růstu?

Tato konference je skvělá a vřele ji doporučuji všem. Pokrývá témata, která jsou relevantní pro každou firmu, a poskytuje možnost jim lépe porozumět. Je to jakési vodítko, které vám může pomoci lépe se orientovat a rozhodovat o budoucnosti.