Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Společnost Compaq Computers pořádá pro své zákazníky semináře s brainstormingem

Zatímco mnozí ostatní prodejci hardwaru podněcují potenciální zákazníky k investicím do technologií,…

Jak by měl vypadat projektový tým pro správu znalostí

Jestliže chce společnost dosáhnout určitého cíle, potřebuje k tomu kromě zájmu investorů různé…

Podpora sdílení znalostí ve veřejných organizacích vypadá jinak než v soukromých firmách

Organizace často zjišťují, že za sdílení znalostí je třeba zaměstnance odměňovat. Zatímco v…

Teorie systémů jako nástroj pro efektivní řízení firmy

Pokud vedení podniku hodlá provést nějaké výraznější organizační změny, případně vyřešit nejrůznější…

Rozhovor s autorem knihy o "viru myšlenky"

Příspěvek je zpracován jako rozhovor vrchního manažera obchodního centra **CGEY** Davida McIntosh s…

Technologie WDMS doplňuje za chodu systém správy dokumentů Hummingbird

Pokud jsme schopni vyhledávat dokumenty v organizovaných a dobře indexovaných archivech, může nám to…

Sdílení obrazových záznamů po intranetu namísto zasílání videokazet

Pro společnost, která nemá k dispozici odpovídající technologii, může její celosvětový rozsah…

Výpis 460466 z celkem 466