Zviditelněte svůj tým

Chcete-li získat podporu vyššího vedení pro své projekty, musíte svůj tým určitým způsobem v organizaci zviditelnit. Mnozí manažeři však dost dobře nerozlišují mezi zviditelněním týmu a zviditelněním sama sebe. Klíčový rozdíl spočívá v tom, zda se tyto snahy zaměřují na dosažené výsledky celého týmu nebo pouze na výsledky jednotlivce. Právě tento rozdíl určuje, zda ostatní lidé v organizaci budou na manažera konkrétního týmu pohlížet jako na bezohledného kariéristu nebo jako na osobu, která výrazně přispěla k funkci celého týmu.

Všichni týmoví manažeři by se měli dívat na organizaci jako na celek a sledovat, zda nejsou v plánu určité projekty, kterých by se mohl jejich tým zúčastnit. O ty by se pak měli aktivně zajímat. Velmi dobré také je, když se vedoucí týmu dobrovolně účastní organizačních iniciativ, které řeší určitý problém.

Manažeři by také měli využít všech možností, kde mohou dát najevo dobré výsledky celého týmu. To totiž svědčí o tom, že tým má schopného vedoucího – rozhodující není to, co dotyčný sám o sobě tvrdí. Při těchto příležitostech informujte ostatní o tom, jakou roli hrají jednotliví členové týmu a jakým způsobem řeší případné problémy. Díky tomu se ostatní přesvědčí, že manažer má skutečně talent vést lidi a dobrý přehled o jejich aktivitách. Slovní tvrzení mohou být podpořena konkrétními zprávami o činnosti.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com