Zpětná vazba: Osobně a konkrétně

Ilustrační snímek

Zpětná vazba není důležitá jen při výročním hodnocení zaměstnanců, ale i na každodenní, neformální bázi. Hraje důležitou roli v budování vztahů mezi manažery a jejich lidmi. Jejím cílem je povzbudit a motivovat zaměstnance, pomáhat jim rozvíjet potřebné dovednosti. Jestliže ji manažer nedokáže správně předávat, vznikají zbytečná nedorozumění. Zaměstnanci se navíc shodují na tom, že i negativní zpětná vazba je lepší než žádná. Pojďme si tedy s pomocí serveru Lifehack.com připomenout, jak předávat zpětnou vazbu ke spokojenosti a prospěchu vašich lidí.

1. Zvolte správný čas

Dejte svým lidem čas, aby se na vaši zpětnou vazbu alespoň duševně připravili. Stačí se jednoduše zeptat: „Kdy budete mít čas na mou vazbu o projektu XY?

2. Nechte nejprve mluvit zaměstnance

Nejprve se zaměstnance zeptejte, jak on vidí postup daného projektu. Zajímejte se o úspěchy i překážky. Své případné námitky pak můžete přednést v méně konfliktním duchu.

3. Povzbuzujte do další práce

I když zaměstnance v určitém ohledu kritizujete, měli mu projevit i uznání za snahu a dodat mu motivaci zlepšovat se. Dejte najevo, že si vážíte jeho práce.

4. Kritizujte vždy konkrétně

Jasně specifikujte, co se vám nelíbilo nebo nelíbí. Pak se chvíli odmlčte a dejte kritizovanému zaměstnanci prostor, aby vám vysvětlil své jednání, omluvil se či přiznal chybu. Snažte se jednat diplomaticky a nekritizovat osobnostní rysy zaměstnance.

5. Vysvětlete důsledky

Zaměstnanec by od vás měl jasně slyšet, jaké konkrétní problémy způsobil svým špatným jednáním firmě, svému týmu či zákazníkům, aby se mohl poučit a jít dál.

6. Hledejte řešení

Zkuste se zaměstnance zeptat, co můžete udělat, abyste mu pomohli se zlepšit. Pak si společně stanovte dílčí kroky, jak dosáhnout konkrétní změny.

7. Spojte zpětnou vazbu s kariérou

Mluvte se zaměstnanci o tom, jakého kariérního rozvoje mohou ve firmě dosáhnout, pokud se v určitých věcech zlepší.

8. Neřešte kritiku e-mailem

Citlivé věci je vždy lepší řešit osobně. Uvidíte reakce zaměstnanců a můžete předejít nedorozuměním.

-kk-

Zdroj: Lifehack - americký server zaměřený na různé aspekty zlepšování kvality života
Zobrazit přehled článků ze zdroje Lifehack