Zpětná vazba není luxus, ale nutnost

Efektivní manažerské týmy mají společnou schopnost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu. Dokáží hovořit o složitých problémech, protože si uvědomují, že jednotliví členové jsou společně odpovědní za výsledky svých snah. Jakmile si manažerský tým tuto skutečnost uvědomí, zpětná vazba se stane základním nástrojem pro to, aby nesešel ze správné cesty.

Dobrá zpětná vazba však mnoha manažerům zcela chybí. Nadřízení nevědí, jakým způsobem ji poskytovat nebo ji nechápou jakou součást svých povinností. Přitom by měli usilovat o rozvoj firemního prostředí s řízením na základě sdílené odpovědnosti. Jednotliví členové týmů by měli chápat společnou vizi a být otevření vzájemnému vlivu, protože změny mohou úspěšně uskutečnit pouze jako celý tým. Každý manažer může vybudovat tým založený na zpětné vazbě pomocí následujících kroků:

- Již v průběhu náboru vybírá uchazeče, kteří jsou výkonní a chtějí se učit výkonnosti novými způsoby.
- Vysvětlují svou manažerskou filozofii.
- Veřejně se hlásí o zpětnou vazbu.
- Očekávají, že každý člen týmu bude vůdcem.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com