Změny musí přijít shora aneb jak učinit zaměstnance šťastné

Ilustrační snímek

Spokojenost ve firmě ale neznamená jen kancelář plnou vysmátých obličejů. Motivace a nadšení z práce se projeví i na obchodních výsledcích vaší společnosti. Jak tedy docílit vyšší výkonnosti vašich lidí? Začněte shora u vašeho managementu. Být manažerem není jednoduché. Být výjimečným manažerem je o to složitější. Avšak plody vaší snahy jsou o to sladší – vyšší kvalita práce, méně nemocenských, lepší retence. Server Business 2 Community připravil několik tipů, jak se stát nadprůměrným lídrem.

Důsledky zaměstnanecké angažovanosti

Víceletá Gallupova studie změřila dopad angažovanosti amerických zaměstnanců a zapojila do výzkumu přes 25 milionů pracovníků z různých odvětví a lokalit. Výsledky 25 % nejlepších obchodních jednotek firem prokázali:

  • o 22 % vyšší ziskovost
  • o 21 % vyšší produktivitu
  • o 10 % vyšší spokojenost zákazníků
  • o 37 % nižší absenci
  • o 48 % nižší úrazovost
  • o 41 % méně defektů v kvalitě

I v našich podmínkách lze dosáhnout skvělých výsledků. Jsou toho vaši manažeři schopni?

1. Vnímají společnost v širším kontextu a disponují skvělým strategickým myšlením. Tím mohou zajistit, že činnost jejich úseku je v souladu s dalšími iniciativami a aktivitami firmy. Identifikují silné stránky svých týmů a využijí je k dosažení konkrétních cílů společnosti. Díky podpoře lidí pak pomáhají zlepšit celkový obraz firmy.

2. Řídí lidi, ne stroje. Uvědomují si, že jejich lidé nejsou pracovní nástroje, ale mají své vlastní sny, cíle a motivátory. Ty je třeba podporovat. Dělají proto vše, co pomůže jejich zaměstnance rozvíjet a udrží jejich chuť do práce.

3. Nechají své lidi rozhodovat. Dobří manažeři vědí, že jejich úkolem je také urychlit schopnost lidí dělat svou práci. Dávají jim nástroje a techniky k rozšiřování jejich myšlení a tvořivosti k řešení náročných úkolů.

4. Ocení malý i velký přínos každého ze zaměstnanců. I odměna může být malá i velká – veřejné uznání, nefinanční i finanční benefity. Pokud se vaši lidé budou cítit ocenění, projeví se to na jejich úsilí.

5. Mentorují svůj tým, aby mu pomohli překonávat složité překážky. Investují čas i peníze do posílení osobního růstu zaměstnanců. Trénink a rozvoj se může stát klíčovým prvkem každé pracovní pozice. Můžete také naplánovat 30-minutové týdenní setkání s vašimi lidmi, kdy jim pomůžete překonat jejich obavy a oslavit úspěchy. Pomozte jim vnímat jejich důležitou roli ve firemním poslání.

6. Určují společné cíle a hodnotí pokrok. Teresa M. Amabile a Steven J. Kramer ve své studii jasně prokazují, že spokojenost zaměstnanců v práci se primárně odvíjí od toho, zda vidí svůj pokrok. Vy, lídr, můžete nastavit srozumitelné cíle pro vaše oddělení i jednotlivé pozice. Zahrňte i vaše lidi do rozhodování o jejich roli v plnění cílů. Nabídněte jim způsob, jak měřit jejich aktivity a konečné výsledky.

-bn-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com