Zbavte váš kolektiv nejhorší emoce - závisti

Kdyby závist měla hmotný tvar, pak by vypadala jako bumerang. To proto, že je jednou z těch emocí, které jsou nejvíce sebedestruktivní a ublíží právě tomu, který jí oplývá. Je jisté, že ani v soukromí ani na pracovišti nebude nikdo jen tak ochotný připustit si pocit závisti. Znamená to přiznat příliš velkou porci viny, studu a rozpaků.

Studie potvrzují, že nejvíce závidíme osobám, které považujeme za nám podobné, ale z nějakého důvodu jsou v určité oblasti, třeba profesní, lepší než my. Co tedy dělat, když čelíte žárlivosti v pracovním prostředí a jak ji využít ku prospěchu? Na tuto otázku odpovídat server Open Forum.

Závist jako výzva k akci

Pokud se setkáte se závistí u vás nebo vašich zaměstnanců, nechápejte tuto emoci jako špatnou. Zamyslete se raději nad možností, jak ji využít k vaší motivaci a inspiraci pro váš business. Pokud potlačíte nad její negativní stránku, získáte neuvěřitelnou energii, kterou můžete nasměrovat pozitivním směrem k naplnění vašich cílů.

Soustřeďte se na vlastní úspěchy

Neřešte úspěchy jiných, pokud se vás netýkají. Pokud se budete srovnávat s ostatními, pak každé jejich zlepšení vám způsobí jen zármutek. Nejlepším lékem je mít tolik starostí se svými vlastními úspěchy, že si ani nestihnete všímat vývoje ostatních. Pracujte už pro pouhé potěšení z očekávaných výsledků a nenechte se odradit.

Zamyslete se nad kompromisy

Jakmile se srovnáváme s ostatními, obvykle vidíme jen ty dobré a pozitivní výsledky, které druzí přináší. Bohužel už nejsme schopni vidět veškeré kompromisy a oběti, které museli tito úspěšní lidé podstoupit, aby se dostali tam, kde jsou. Zkuste nad tím zapřemýšlet.

A co na pracovišti?

Nikdy nevíte, jakým organizačním chováním neúmyslně vyvoláte závistivost v kolektivu. Je proto důležité, abyste byli jako manažeři spravedliví, co se týče oceňování jednotlivých zaměstnanců a přisuzování zásluh. Nevyužívejte chválu jako prostředek manipulace úsilí ostatních.

Zajímavé zjištění poskytla navíc německá studie, která uvádí, že pasivní uživatelé Facebooku mají tendenci snadněji podlehnout závisti skrze pozitivní a úspěšně znějící statusy.

Skvělým cvičením pro snížení závisti jsou drobná gesta, která projevíte směrem k úspěchům jiných. Pošlete gratulaci k povýšení kolegy nebo oceňte jeho přínos. Nebojte se, neublíží vám to.

-bn-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum