Zbavte se svého strachu ze ztráty zaměstnání

Obavy jsou pochopitelné, ale neužitečné. Výzkumy ukazují, že úzkost nás nutí hledat spíše hrozby než příležitosti. Kromě toho, že nám vštípí všudypřítomný pocit nervozity nebo strachu, zhoršuje také naši krátkodobou paměť a obecně snižuje množství informací, kterým můžeme věnovat pozornost a uchovat si je. Zde je několik doporučení, které vám mohou pomoci strach utlumit.

Přehodnoťte strach

Mnoho z nás přirozeně inklinuje k obavám z nejistoty, ale má to i svá pozitiva. Pokud můžete změnit své myšlení ze strachu na zvědavost, budete v lepší pozici, stanete se konstruktivnější a naleznete kreativní způsoby, jak získat novou perspektivu.

Chcete-li získat více zvědavosti, zkuste svůj zážitek odosobnit. Současná míra nejistoty je pro všechny bezprecedentní, proto se zaměřte spíše na makrotrendy, které vidíte, než na své obavy. Problémy vašeho klienta nebo zákazníka se změnily – tak jaké jsou nyní? Co teď potřebují? Zůstaňte ve spojení se svými kolegy a zeptejte se, co vidí. Zkuste si udělat čas na prozkoumání příležitostí k růstu.

Spolupracujte

Snaha „udržet si své území“ při obavě ze ztráty práce se v praxi projevuje například tím, že si držíte úkoly, které byste normálně delegovali na někoho jiného. Může to však způsobit velké problémy – přemýšlejte o nešťastných klientech, promarněných příležitostech k růstu a nepohodlí v týmu. Naopak když lidé spolupracují, cítí se součástí komunity (firmy) a je pravděpodobnější, že s vámi budou sdílet nové příležitosti, než aby si je sami drželi.

Data z recese z roku 2008 ukazují, že profesionální partneři firem poskytujících servisní služby, kteří efektivně spolupracovali sdílením práce mezi týmem, zaznamenali během recese velmi malý pokles a rychle se zotavili.

Komunikujte

Pokud zažíváte úzkost, dá se předpokládat, že podobně to cítí i vaši kolegové. Slova a fráze jako „my to zvládneme“ pomáhají skutečně posilovat víru v sebe sama a optimismus, což podporuje konstruktivní myšlení. Je také nesmírně uklidňující vědět, že nejste sami a budujete důvěru, což je zásadní pro efektivní práci týmů, zvláště když lidé nejsou společně v jedné kanceláři.

 

Pandemie a práce na dálku představují příležitost přemýšlet jinak o tom, jak funguje podnikání. Se správným rozpoložením mysli to můžete využít a získat konkurenční výhodu.

 

 

 

-bb-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today