Work Life Blend – prolínání pracovního a osobního života bez výčitek

Plošné využívání práce z domova. Směs práce a osobního a rodinného a společenského života. Fenomén posledních měsíců. Koronavirová krize způsobila hluboké mentální změny v uvažování, jak dál pracovat a organizovat práci svých lidí. A to nejen z pohledu, odkud pracovat, ale i jak (ne)flexibilně přistupovat ke skloubení pracovního a osobního života z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.

Radek Hanuš, senior konzultant, Česká cesta

Má ovšem v době, kdy stále víc a víc využíváme on-line technologie a řadu zaměstnání můžeme vykonávat takřka kdykoliv a odkudkoliv, smysl mluvit o Work Life Balance? Nepřeklápíme se i my na Západě už nějaký čas do zmiňovaného Work Life Blend?

Co je Work Life Blend?

Zdá se, že Work Life Balance, kdy jde o hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, jeho strukturou a obsahem, přestává fungovat. Žijeme totiž v době, ve které dost dobře nelze oddělit všechny naše životní aspekty. Anebo i kdyby to šlo, pro řadu lidí již tradiční model s dělením času na čas pracovní a volný a nutný na zajištění fyziologických potřeb chodu života nefunguje.

Díky – pro někoho spíš kvůli – technologiím jsou naše kariéry, osobní a společenský život integrovány a jdou jen obtížně oddělit. Nejenže se nám míchá osobní život mezi pracovní povinnosti, ale naopak i o dovolené nebo našem večerním rádoby “volném čase” nás technologie přibližují a vrací zpět k práci. Navíc koncept hledající rovnováhu nám naznačuje, že jedna ze stran je negativní. Přitom na “mít práci”, ani na “mít osobní život” není negativního zhola nic.

A proto na řadu místo vytváření jednotlivých pevných časových zón přichází Work Life Blend. Zapomeňte tak na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zkuste místo toho dosáhnout přirozeného prolínání pracovního, společenského a osobního života bez výčitek.

Pravda je taková, že k dosažení spokojenosti s realitou propojující svět pracovní a soukromý, budete muset vyvinout určité úsilí. Bude to těžké, ale bude to stát za to.

Jak můžete vy, firemní lídři a manažeři, podpořit Work Life Blend vašich zaměstnanců a kolegů?

1. Zaměřte se na definování kvality výstupů

Firmy existují kvůli svým výstupům – výrobkům a službám. Soustřeďte se na podstatné, na definování kvality výstupu a jejich parametrů. Při práci vždy mějte na paměti, že různí lidé mají různé pracovní styly a návyky. Někteří tráví mnoho času prací na jednom projektu, přitom stále podávají špatné výstupy – nepoužívají ty nejlepší metody, techniky a zkušenosti. Na druhou stranu, jiní pracují rychle, lehce a dodávají patřičnou kvalitu výstupu své práce. Tímto způsobem získávají více volného času, nebo více zakázek, a tedy i odměn. Pamatujte, na čem skutečně záleží, je kvalita výstupu pro klienta.

2. Poskytněte důvěru, flexibilitu, samostatnost a zodpovědnost

Nechte zaměstnancům kontrolu nad jejich časem. Zvyšujete tím jejich spokojenost i produktivitu. Nevěříte? Podívejte se na paralelu s domácím vzděláváním. Děti na domácím vzdělávání musí mít všechny znalosti jako děti, které chodí do klasické veřejné školy. Fór je v tom, že na zvládnutí učiva potřebuji výrazně méně času než děti navštěvující klasickou veřejnou školu. Proč? Protože samotné fungování školy jako organizace je plné „ztrátových časů“. Efektivita procesu učení na jedno konkrétní dítě je malá. Naopak dítě na domácím vzdělávání se svým „manažerem“ – rodičem, hledá nejefektivnější způsoby učení. Má v rukou samostatnost a zodpovědnost, když potřebuje dostaneme se mu podpora a konzultace.

3. Mluvte se svými lidmi

Pokud jde o zvyšování spokojenosti zaměstnanců, nic nemůže porazit strategii odvozenou z potřeb a poznatků vašich kolegů. Vytvořte silnou firemní kulturu. Mluvte se svými lidmi, organizujte interní akce a workshopy. Je to prostor, kdy můžete podpořit firemní hodnoty a modely chování či sdílet odborné zkušenosti.

Pravidelně sdělujte výsledky a dávejte zpětnou vazbu. Sdílejte poznatky o zákaznících a konkurenci. Ptejte se svých lidí, jak se cítí, na práci, kterou vykonávají, a jak můžete zlepšit jejich prostředí. Podpoříte tak růst motivace zaměstnanců a celkové produktivity. Umění úspěšných firem a jejich manažerů tkví v důsledném zabránění syndromu vyhoření u jejich zaměstnanců a v probouzení jejich vášně efektivně pracovat.

4. Podporujte komunitní život

Chcete-li zvýšit zapojení zaměstnanců, nabídněte jim více zábavy. Udržujte je v blízkosti věcí, které milují. Mohou to být videohry, sport, hudba, umění a další koníčky. Tyto nejenže snižují pracovní stres, ale také dávají příležitost setkat se s ostatními kolegy se stejnými zájmy. Podpořte vznik komunit. A to nejen při osobním setkávání! Pokud fungujete na dálku či vedete tým v režimu hybridního režimu, zapojte mezi on-line pracovní schůzky i online neformální setkávání a virtuální teambuilding.

Flexibilně s flexibilitou

Všechny čtyři kroky individualizujte a adaptujte pro svou firmu a své kolegy. Mějte na paměti, že flexibilní nastavení nemusí fungovat pro všechny. Potřeby se mění v čase, v závislosti na věcech, které právě prožíváme a řešíme (péče o děti, pomoc rodičům, stáž v zahraničí, zdravotní problém apod.). Pokud někteří vaši lidé stále dávají přednost tradičnímu přístupu od devíti do pěti, nechte je držet se tohoto rozvrhu. Umožněte lidem přijímat rozhodnutí, která odpovídají jejich životnímu stylu a preferencím.

Vyšší formu flexibility můžete umožnit všem, nebo jen klíčovým a výkonným zaměstnancům. Předáním vyšší samostatnosti a zodpovědnosti jim vyjádříte uznání, které může být cennějším než například zvýšení platu.

Dobře uchopený model Work Life Blend umožňuje firmám přežít období změn a krizí. A může tak být odpovědí a potenciálem pro náročnější výzvy současného rozkolísaného světa.