Vzdělání zaměstnanců je investicí do rozvoje firmy

Manažeři jistě chtějí, aby se jejich zaměstnanci rozvíjeli a vzdělávali. Ale pak může nastat situace, že celý tým musí odjet například na komunikační školení a problém je tady. Kdo splní firemní cíle, které bývají stále vyšší a zvyšuje se i tlak na jejich plnitele? Manažer může mít pocit, že taková školení jsou ztrátou času a také vyhozenými penězi.

Zrovna komunikační školení je ale důležité. Komunikace se objevuje ve všem. Pokud má manažer pocit, že by bylo školení k ničemu, může se zasloužit o to, aby se z něho stalo něco smysluplného. A to tak, že společně s lektorem sestaví svému týmu školení na míru. Mohou společně vybrat konkrétní potřeby jednotlivých pracovníků vztahující se ke komunikaci.

Vzdělání pracovníků má hned několik efektů. Zlepšuje zaměstnance v mnoha oblastech, samozřejmě podle toho, na co jsou kurzy zaměřené. Zaručuje osobnostní a profesionální růst zaměstnanců, kteří potom necítí stagnaci a vzdělávání je může do určité míry stabilizovat. Ve firmách, kde věnují vzdělávání pozornost, mají zaměstnanci pocit, že se o ně vedení stará, záleží mu na nich, a to může být u lidí motivační faktor.

Když si manažer uvědomí, že vzdělání je investicí do rozvoje a ne nákladová položka, bude se snažit vybírat kurzy efektivně, vzhledem k potřebám svých podřízených.

 -pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline