Význam 360° zpětné vazby roste

COVID-19 urychluje přechod společností na virtuální práci a zaměstnavatelé hledají vhodné cesty, jak sledovat, hodnotit a posouvat zaměstnance i firmu k výsledkům, aniž by vývoj ustrnul. Ukazuje se, že významným nástrojem v této práci může být 360° zpětná vazba.

Ilustrační snímek

Nástroj je systémem vzájemného hodnocení. Ačkoli samotný termín vznikl v 50. letech 20. století, k rozšíření metody došlo až v 90. letech. Zpočátku byla 360° zpětná vazba využívána k hodnocení manažerů, později se rozšířilo její použití i na další úrovně.

Podle nedávného průzkumu americké konzultační společnosti 3D Group nicméně došlo rapidnímu nárůstu rozšíření nástroje pro hodnocení i nižších linií primárně po roce 2016, tedy dříve, než vypukla pandemie. Důvodem je dle závěrů zejména skutečnost, že se významně začaly měnit způsoby práce, jakým pracujeme a zaměstnavatelé i zaměstnanci potřebují upřímné posouzení toho, jak se s těmito změnami vyrovnávají.

Jádrem 360° zpětné vazby je srovnávací analýza: jak vidíte sebe a jak vás vidí ostatní. Poskytnutím tohoto indexu sebeuvědomění pomáhá odhalit slepá místa i skryté silné stránky – zjistí, kde svou práci přeceňují, nebo naopak podceňují. Díky jasné zpětné vazbě s minimálním zkreslením mají zaměstnanci jasný ukazatel stupně jejich sebevědomí a mohou si lépe uvědomit jejich dopad na práci ostatních.

Jak se způsoby práce vyvíjí, je důležité průběžně sledovat i změnu chování během času a za různých okolností. Velmi rychle se může stát, že někdo, kdo vynikal v budování vztahů v osobní rovině, bude muset najít nové metody pro virtuální komunikaci. Stejně tak mohou začít vynikat lidé, kteří si v kanceláři drželi spíše odstup.

Zaměstnanci budou potřebovat zpětnou vazbu o tom, jak efektivní je jejich chování v tomto novém prostředí, aby věděli, které nové dovednosti budou potřebovat a které stávající silné stránky jim nyní budou k užitku.

Vzájemná hodnocení pomohou lidem lépe porozumět tomu, jak se přizpůsobit novým technologiím, i když se samotná technologie stává součástí procesu. Zvažte, jak 360° zpětnou vazbu můžete lépe začlenit do vašich stávajících systémů hodnocení.

 

 

-bb-

Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business