Výzkum: Společenské chování v Evropě a USA

Výsledky výzkumu Společenské chování, které na objednávku časopisu Wall Street Journal Europe uskutečnila společnost GfK Custom Research Worldwide, ukázaly, že obyvatelé západní Evropy a USA považují své spoluobčany za lidi s celkově dobrými společenskými způsoby. Výzkum proběhl na podzim loňského roku ve 20 zemích Evropy a v USA. Zúčastnilo se jej 20 326 osob starších15 let.

Nejvíce respondentů (16 %) uvedlo, že nejlepší společenské chování mají Britové. Na druhém místě jsou společně občané Francie a Německa a na třetím Japonci. Nejméně často viděli respondenti dobré společenské chování v USA (20 %). Tohoto názoru jsou především Turci, Němci a Švédi, ale i samotní Američané.

Téměř všude se cení dochvilnost. Uvedli to čtyři respondenti z deseti. Dodržet dohodnutý čas schůzky znamená nejvíce pro občany Rakouska, Ruska a Itálie. Čtyři Evropané z deseti si také myslí, že by v restauracích měli být vypnuté mobilní telefony. Za dobré společenské chování to považují zejména v Dánsku (65 %), ve Švédsku (54 %) a v Německu (50 %).

Pokud jde o zákaz kouření v místnostech, dvě třetiny lidí z dotázaných zemí jej přijímají, jestliže je možnost kouřit někde venku, např. na terase, nádvoří nebo v zahradě. V Řecku, Bulharsku a Turecku je však nadprůměrný počet obyvatel proti jakémukoliv zákazu kouření.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny