Výcvik, vývoj, rozvoj

Znalostní management (KM) musí být podle autora článku viděn jako část učení a je důležité spojovat výhody KM s funkcemi managementu lidských zdrojů (HRM) a rozvoje lidských zdrojů (HRD). Na konci dvacátého století byl jednou z nejznámnějších strategií organizační rozvoj (OD) pro řešení změn, skupinové dynamiky a spolupráce. Je důležité rozlišit OD a HRD výcvik. Organizační rozvoj zahrnuje:
* skupinovou dynamiku,
* organizační připravenost,
* kulturní analýzu,
* sociálně technické přístupy,
* uzpůsobení chování.

Rozvoj lidských zdrojů a výcvik zasahuje:
* učení malých nestrukturovaných skupin,
* didaktická výcviková sezení,
* koučing a mentoring,
* e-learning,
* soubory akčních učení.

HRD a výcvik by měly být úzce spjaty s aktivitami KM. Otázkou je, kde by měl být KM umístěný, aby měl maximální efekt. Každopádně existuje podobnost mezi běžným KM myšlením, tradičním rozvojem lidských zdrojů, výcvikem a OD praktikami.
-ba-
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com