Vůdcovství po skončení krize

Každá firma může projít krizí, kterou se jí podaří překonat. Pominutí krize však ještě neznamená, že by se manažeři měli přestat věnovat svým lidem. Řízení zaměstnanců po skončení krize je naopak velmi důležité. Co dělat?

- Komunikujte. Jasná a neustálá komunikace je po skončení krize stejně důležitá jako v jejím průběhu. Ujistěte se, že všichni chápou současnou situaci a dokáží se poučit ze svých zkušeností.

- Chápejte. Dopady krize se mohou projevit i po jejím skončení. Zvláštní pozornost proto věnujte emocím a chování svých zaměstnanců.

- Hodnoťte. Jak vaše organizace dokázala během krize reagovat? Zařiďte, aby zaměstnanci mohli sdílet své postřehy a zkušenosti. Poučte se z nich.

- Přemýšlejte. Jakou roli hrála během krize vize vaší organizace a její hodnoty? Pomohly jí? Zamyslete se nad tím, jak se změnili vaši zaměstnanci a firemní kultura.

- Učte se. Analyzujte příčiny krize a přemýšlejte o tom, co jste mohli udělat, abyste se jí vyhnuli, minimalizovali její dopad nebo reagovali lépe. Stále se učte na základě aktuálních událostí.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership