Více firem investuje do zdraví zaměstnanců

Téměř polovina (42 %) z 800 dotázaných britských organizací má v současné době strategii pro podporu zdraví svých zaměstnanců. Nejen, že to znamená nárůst o 16 % oproti loňskému roku, většina dotázaných plánuje zvýšit pro příští rok fondy pro tyto aktivity, které již v současné době představují zhruba 5 % firemních útrat.

Zvlášť ve veřejném sektoru jsou aktivity ve zmíněné oblasti velmi populární (podporuje je 60 % organizací).

Znepokojující je totiž mírný nárůst absencí oproti loňskému roku (z 8 na 8,4 dnů za rok na zaměstnance). Je zřejmé, že se firmy snaží podpořit zdraví zaměstnanců prevencí a snížit.

Tyto pokusy ale nebudou úspěšné, pokud nemají dobrou podporu ve formě kvalitního řízení lidských zdrojů a efektivní organizace práce. Nemá smysl poskytovat zaměstnancům možnost zdravé výživy nebo cvičení na pracovišti, když lidé neradi chodí do práce kvůli šikanujícímu manažerovi nebo stresujícímu pracovnímu přetížení.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management