Važte si svých zaměstnanců i v době krize

Ať už vaše firma pociťuje, nebo nepociťuje dopad hospodářské krize, v jejím stínu vidí všichni zaměstnavatelé své zaměstnance kritičtěji než dříve. To, že je za současného stavu ekonomiky na trhu práce k dispozici větší výběr uchazečů, ale neznamená, že jsou to vhodní lidé pro vaši firmu.

Namísto toho, abyste viděli své lidi jako zaměnitelné, odborníci doporučují, abyste se snažili získat maximum z lidí, které máte. Klíčem k dlouhodobému růstu a produktivitě je pracovní síla, která zná vaši firmu a pracuje v souladu s firemními cíli. Vytvářejte prostředí, které přináší lidem vhodné výzvy a pomáhá jim růst nejen jako zaměstnancům, ale také jako lidem.


Zde je několik tipů a myšlenek:

- Zaměřte se na vztahy. Zapomeňte na finanční pobídky. Tučné šeky a prémie, více dovolené a další výhody nepřinesou větší loajalitu. Vytvoření kultury, kde se cení lepší vztahy, dá ale zaměstnancům hlubší důvod chodit do práce.


- Pomozte zaměstnancům najít jejich „důvěrné známé“. „Důvěrné známé“ je označení pro pocitový stav, ke kterému se stále vracíte. Je to emoční vzor, který má obrovskou moc nad tím, jakým způsobem si vybíráte, nad vztahy i kariérou. Je zakořeněný v rodině a výchově a představuje pocit, který podvědomě reprodukujete, někdy ke prospěchu, jindy k neprospěchu. Můžete svým zaměstnancům hodně pomoci, když je poučíte o existenci „důvěrně známých“ a povzbudíte je, aby ty své objevili. Učte své lidi klást si otázky. Naučí je to přemýšlet, jak dělají svou práci a zajistí, že budou mít dobré důvody pro každé své rozhodnutí.


- Povzbuzujte konflikt a konfrontaci. Jsou sice zřídka příjemné, ale jsou definicí týmové práce. Také jsou nutné pro růst vztahů.


- Poskytujte upřímnou zpětnou vazbu. Může být sice pro obě strany bolestivá, je ale páteří růstu firmy.


- Procvičujte umění sebe odhalení. Pokud chcete proměnit stagnující vztah se zaměstnancem na rostoucí, nebo začít vztah nový, podělte se nejprve se svými pocity. Stojí to za riziko, protože se od svých lidí můžete mnohému přiučit.


- Uspokojivá budoucnost. Všechny uvedené aktivity téměř jistě přispějí k lepší firemní produktivitě. Vytváření pracovního prostředí bohatého na příležitosti pro objevování sebe sama je investicí do budoucnosti firmy. Je to zřídka snadná cesta, je ale nutná, pokud chcete přilákat a udržet si talentované zaměstnance.

-av-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine