Vaše hodnoty určují váš úspěch

Znáte vaše základní hodnoty? Sledováním svých činů získáte jasno o tom, co je pro vás skutečně prioritní a můžete tak úmyslně ovlivnit i svůj úspěch v životě.

Ilustrační snímek

Akcím předchází myšlenka, ať už vědomá nebo podvědomá. Vaše myšlenky jsou filtrovány podle vaší individuální sady hodnot a přesvědčení, aby vám pomohly dospět k rozhodnutím, která učiníte.

Hodnoty jsou osobní, ale mají také kulturní prvek, který vám pomůže pochopit, co je správné a co špatné, důležité a nedůležité. Hodnoty často spojují lidi dohromady a vytvářejí sociální normovací systémy kultury.

Je důležité vědět, které hodnoty máte, abyste mohli činit úmyslné kroky. Studie uvádějí, že hodnoty fungují jako vodítko pro chování a stávají se ústředním prvkem vaší identity. Když se hodnota stane ústředním bodem vaší identity, pak se stane silným indikátorem vašeho chování.

To znamená, že pokud se chcete stát úspěšnými nebo spokojenými – bez ohledu na to, co to pro vás konkrétně znamená, musíte mít hodnoty, které má vaše úspěšná verze, a učinit z nich klíčové součásti vaší identity. Pokud si například vaše úspěšná verze váží organizace a namísto toho žijete v nepořádku a chaosu, musíte si udělat čas, abyste si z organizace učinili prioritu.

Začněte tím, že si napíšete všechny hodnoty, které považujete za klíčové pro vaše úspěšné/spokojené já a pokračujte dále...

Chování určuje úspěch

Vaše chování vám ukáže, kde dnes stojí vaše identita a základní hodnoty. Pokud si nejste jisti, které jsou pro vás důležité, podívejte se na své chování. Pokud si ceníte pohodlí nad úsilím, uvidíte ve svém životě spoustu nepořádku nebo nedbalosti. Pokud si ceníte růstu nad pohodlím, budete neustále čelit výzvám a budete se věnovat aktivitám, díky nimž se vaše myšlení rozšíří. Vaše chování vám ukáže, jaké hodnoty se staly součástí vaší identity.

Jakmile zjistíte, kterým akcím se pravidelně věnujete, můžete identifikovat hodnoty a přesvědčení, na kterých toto chování stojí. Při pohledu na tento druhý seznam je můžete porovnat se seznamem, který jste vytvořili pro budoucí verzi sebe sama.

Co mají seznamy společné? Jaké rozdíly existují mezi těmito dvěma seznamy? Když se budete soustředit na společné rysy a rozdíly, budete mít jasnou představu o tom, kde je třeba vynaložit úsilí na kultivaci nových nebo silnějších hodnot, které se stanou součástí vaší identity.

Zaměření a podpora

Vaše hodnoty jsou konzistentními ukazateli toho, na co se zaměřujete, což vám umožňuje dělat vědomější rozhodnutí, která mohou vést k úspěchu. Když stojíte před rozhodnutím nebo jednáním, dobrým způsobem, jak upozornit na svůj vlastní úspěch, je položit si otázku: „Je tato volba v souladu s úspěchem, který chci, a hodnotami, které zastávám, nebo ne?“ Tato odpověď vám pomůže učinit silnější rozhodnutí, která vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

 

-bb-

Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success