V čem chybují špatní manažeři?

„Jakého máš šéfa?“ ptají se často kamarádi jeden druhého v hospodě. To, zda někdo má vedoucího, který jej inspiruje k lepším výkonům, nebo naopak šéfa, který jej demotivuje a shazuje, hraje zásadní roli v pracovním nasazení daného jedince i jeho celkových výsledcích. „Špatný vedoucí“ však může být fatální pro celý tým. Zde jsou chyby, které tito špatní manažeři nejčastěji dělají.

Neschopnost nést odpovědnost

Měli jste někdy vedoucího, který nikdy nepřiznal vlastní chybu? Podle INC.com se jedná o jeden z nešvarů, který z manažera týmu může udělat velmi špatného vedoucího. Místo toho, aby se vymlouval na chyby marketingu, hloupost jiných oddělení, neschopnost vedení nebo malý rozpočet, by měl manažer vždy uvažovat pozitivně a v rámci možností, které má, udělat společně se svým týmem maximum pro nejlepší možný výsledek.

Neochota zastat se zaměstnanců

Vedoucí týmu musí hrát na obě strany. U týmu a podřízených musí bojovat za dobro firmy, u firmy a vedení zase musí kopat za podřízené. Vedoucí, který není ochoten postavit se za své zaměstnance, případně je vyloženě shazuje nebo obviňuje z neschopnosti i v případě, že postupovali podle jeho pokynů, nedopadne se svým týmem dobře.

Stagnace

Vedoucí týmu by měl především být schopen motivovat podřízené k nejlepšímu výkonu. To sebou nese celou řadu vlastností, kterými by se měl vyznačovat, a sice schopnost motivovat, chválit, vyzývat k lepšímu výkonu, a především neustálá ochota hledat nové a nové příležitosti a postupy. Pokud manažer dále nerozvíjí své schopnosti, nedokáže reagovat na nové výzvy a jenom udržuje tým v chodu po čistě technické stránce, je něco špatně.

-mm-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com