Úspěšný tým potřebuje podporu organizace

Být týmovým hráčem je složitý úkol. Nejde jen o to, pracovat kolektivně jako jeden celek, ale i dokázat spolupracovat s dalšími týmy a jednotlivci. Aby tato spolupráce mohla efektivně fungovat, týmy a jejich vůdci musejí budovat vztahy, sdílet informace a vytvářet pozitivní obraz svého týmového úsilí. Je k tomu zapotřebí pokrytí tří základních oblastí:

- Záštita. Úspěch pracovního týmu je podmíněn záštitou vedení firmy. Pokud bude ředitel vaší firmy nebo jiný vysoký manažer veřejně podporovat váš tým, celá organizace jej bude považovat za důležitý. Získáte tím potřebné zdroje a systémy pro úspěšnou práci.

- Klíčové vztahy. Kdo jsou důležití investoři uvnitř i vně vaší organizace? Mohou to být sponzoři týmů, zákazníci, obchodní partneři i konkurenti. Úroveň budování vztahů s těmito lidmi záleží na konkrétních úkolech vašeho týmu.

- Organizační podpora. K úspěšnému fungování týmu patří také získání podpory kolegů, nadřízených dalších lidí ve firmě. Je třeba, aby vůdce jasně komunikoval o potřebách svého týmu. Měl by ostatním členům organizace pomoci pochopit, proč je jejich podpora důležitá. Dokumentujte a zveřejňujte úspěchy vašeho týmu. Zajímejte se o zpětnou vazbu a projevujte uznání za podporu, které se vám dostává.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership