Umíte se přizpůsobit změnám?

Obchodní vůdcové vědí, že neustále dochází ke změnám, kterým je třeba se přizpůsobovat. Poslední měsíce však ukázaly, že velké změny mohou být obtížné i pro ty nejpružnější lidi a organizace.

Schopnost přizpůsobovat se změnám vyžaduje řešení počátečních i koncových stavů. Chce-li vůdce porozumět svému jednání a emocím, měl by se zamyslet nad nedávnými změnami na svém pracovišti. Pak si kladně nebo záporně odpovězte na následující tvrzení:

 • Přijímám změny pozitivně.

 • Vidím změny jako příležitosti.

 • V případě potřeby upravuji své plány.

 • Efektivně zapojuji druhé do navrhování a zavádění změn.

 • Rychle se učím novým technologiím, slovní zásobě a provozním pravidlům.

 • Vyhledávám zpětnou vazbu, abych se mohl zlepšovat.

 • Umím přesně vymezit své silné i slabé stránky.

 • Řídím změny vlastním příkladem.

 • V průběhu změn beru v úvahu problémy druhých.

 • Efektivně řídím odpor druhých k organizačním změnám.

 • Se všemi jednotlivci jednám taktně a spravedlivě.

 • Chápu a respektuji kulturní, náboženské, genderové a rasové rozdíly.

 • Měnící se situace řeším vlastním stylem.

 • Připouštím osobní chyby, učím se z nich a jdu dál.

 • Vážím si práce s různorodou pracovní silou.

 • Je mi příjemné řídit lidi, kteří jsou jiní než já.

 • Jsem optimista. Vidím sklenici z poloviny plnou.

 • Nenechám se rychle odradit, když věci nejdou tak, jak bych si představoval.

Studie mezinárodní organizace Center for Creative Leadership ukazují, že vůdci, kteří se umějí nejlépe přizpůsobovat změnám, vynikají ve třech oblastech:

- Kognitivní pružnost - schopnost používat různé strategie uvažování a mentální konstrukce.

- Emoční pružnost - schopnost měnit přístup k řešení vlastních emocí a emocí druhých.

- Dispoziční (osobní) pružnost - schopnost udržet si optimismus a zároveň zůstat realistou.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership