Umíte řídit špičkové talenty?

Nejlepší lidé ve svých oborech samozřejmě chtějí být dobře zaplaceni. To však neznamená, že by je motivovaly pouze peníze. Pro většinu těch skutečně nejlepších, kteří svým zaměstnavatelům zásadně dopomáhají k trvalému růstu, nejsou peníze nejdůležitější.

Tvrdí to alespoň Roger L. Martin, profesor a bývalý děkan Rotman School of Management při univerzitě v kanadském Torontu, který pracuje více než třicet let se špičkovými talenty z oboru vzdělávání a managementu.

Pro řízení zaměstnanců s výrazným talentem doporučuje následující tři zásady, které publikoval na serveru Harvard Business Review. Znějí sice poměrně jednoduše, dodržovat je v praxi je však často složité.

1. Individuální přístup

Nejlepší talenty nechtějí, abyste k nim přistupovali jako ke členům (byť elitní) skupiny. Potřebují vidět, že je vnímáte jako jednotlivce s individuálními dovednostmi, ale i potřebami.

Tito pracovníci se celý život snaží být jedineční. Vy jim musíte svým chováním ukázat, že se jim to daří.

2. Možnost postupu

Pokud někdo má motivaci pracovat na sobě a být stále lepší, potřebuje velké výzvy. Vy jako manažer byste takovému zaměstnanci měli nabízet co nejvíce příležitostí, jak se učit, růst a postupovat dál.

Možná to bude znamenat, že narazíte na obecná firemní pravidla, která určují, jak dlouho musí zaměstnanec pracovat na nižší pozici, aby mohl postoupit na vyšší.

Roger Martin radí manažerům, aby prosazovali své nejlepší lidi dál bez ohledu na nějaké kvóty. Převezměte osobní odpovědnost za to, že lidi, které prosadíte, uspějí.

3. Pochvala

Manažeři často své nejlepší lidi nechválí, protože si myslí, že to není potřeba. Opak je však pravdou.

Talentovaní lidé pracují velmi tvrdě a i když jsou výborní, často zažívají různá zklamání a drobné neúspěchy. Sami si o pochvalu nikdy neřeknou.

Vy je musíte chválit, nikoli však jednou za rok při vyplňování dotazníků s hodnocením zaměstnanců. Vyjadřujte své uznání okamžitě a samozřejmě individuálně.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review