Týmové vzdělávání

Společnosti investují do rozvoje týmové spolupráce svých pracovníků nemalé prostředky. Vědí, že fungující produktivní tým se nedá vybudovat přes noc. Takový tým vzniká na základě celoživotního, individuálního a týmového procesu vzdělávání. Učící se organizace v sobě zahrnuje celkem pět základních oblastí: systémové myšlení, osobní mistrovství, mentální modely, sdílení vizí a týmové učení. Začít je ovšem třeba právě od týmového vzdělávání. Týmové vzdělávání je vlastně akční vzdělávání. Spočívá v řešení obchodních problémů vytvářením otevřeného týmového přístupu k pokládání otázek. Má čtyři základní části:
1. pokládání otázek
2. ocenění názorové rozdílnosti
3. komunikace (diskuse)
4. učební zhodnocení

Při pokládání otázek musí členové týmu vycházet ze základních týmových aktivit, mezi které patří udílení rad, inovování, prezentace nových možností, řízení pracovní činnosti, kontrola pracovní činnosti, zachovávání fungujících firemních procesů či vzájemná koordinace. Postupně by si proto měli pokládat otázky:
- Jaké informace potřebujeme? Proč? A kde je získáme?
- Koho mimo náš tým musíme pro naši myšlenku získat?
- Co budeme vytvářet? Kdy? A za jakých podmínek?
- Kolik nápadů již v tomto smyslu selhalo?

Jedním ze základních rysů týmové spolupráce je rozdílnost myšlenek. Tu lze k učení využít velmi významnou měrou. Na každý problém je totiž třeba nahlížet z co největšího počtu pohledů. Každý člen týmu má právo prezentovat svůj názor a sdílet své myšlenky s ostatními. O myšlenkách jednotlivců pak týmy vedou rozsáhlé diskuse, které je třeba vždy na každém dalším setkání sumarizovat. Týmové vzdělávání probíhá interaktivně na všech schůzkách týmu. Na počátku těchto schůzek by však mělo vždy probíhat tzv. učební zhodnocení předešlých mítinků. Členové týmu by v jeho rámci měli posoudit adekvátnost předcházející diskuse, prostor, který byl každému jednotlivci přidělen i následnou společnou diskusi.
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems