Tipy v oblasti projevování uznání pro nový rok

Vyzkoušejte tyto časem prověřené praktiky a principy v oblasti projevování uznání.

- Posuďte, kde se v této oblasti nacházíte. Jaké byly výsledky vašich programů a praktik v minulém roce? Jak je vnímají zaměstnanci? Definujte své strategie, slabiny a mezery, které potřebují pozornost.


- Vyviňte vlastní strategii v oblasti uznání. Sepište důvody, proč vůbec chcete projevit uznání a také, jak je zamýšlíte efektivně praktikovat. Cirkulujte svou filozofii pro zpětnou vazbu.


- Zaveďte krátkodobé  a dlouhodobé cíle. Cokoliv je dobré by mělo pokračovat a cokoliv se příliš neosvědčilo by mělo přestat nebo být modifikováno. Zadejte si měřitelné cíle v tom, jak můžete vylepšit programy uznání v tomto roce.


- Sjednoťte uznání s firemní strategií. Ať už je to zlepšení reputace, zvýšení spokojenosti zákazníků nebo získání většího zanícení ze strany zaměstnanců, uznání, odměny a pobídky mohou být mocnými nástroji pro povzbuzení žádaného chování a dosažení firemních výsledků.


- Napojte uznání na vizi, misi a hodnoty. Vaše firemní kultura, víra, postoj a firemní osobnost by měly být dostatečně silné, aby proměnily uznání na způsob života, nikoliv jen v další program.


- Získejte podporu a souhlas ze strany nejvyššího vedení. Nic nepřispěje k efektivitě kultury uznání více než podpora a reakce ze strany vedení.


- Posilujte praktiky uznání prostřednictvím komunikace. Manažeři a zaměstnanci potřebují vědět, jak být v oblasti projevování uznání dobří. Ukažte jim zdroje článků, tipů a nápadů třeba na internetu. Školení může pomoci překonat mýty a obtíže a ukázat lidem správný způsob, jak projevovat tak potřebné uznání.


- Očekávejte a vyžadujte uznání. Pokud někdo z vyššího vedení nezadá jasná očekávání v tomto směru, nic se nestane. I když bude jednou udán standard, pokud jej nikdo nenásleduje, nebo neposkytuje zpětnou vazbu, nic se nebude měnit.


- V jednoduchosti je síla. Nic není smysluplnější než upřímné vyjádření díků a ocenění. Vaším osobním každodenním cílem by mělo být mimo jiné hledat lidi, kteří odvádí skvělou práci a dokáží své pracovní okolí patřičně ocenit.

-av-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine