Ticho! Mluví vnitřní hlas

Většina lidí je v zásadě dobrá a poctivá. I manažeři jako celek jsou v jádru upřímní a zásadoví lidé. Znamená to, že občas pochybují, zda mají něco udělat, aby nešli proti vlastnímu přesvědčení. Vnitřní hlas jim napovídá, co udělat a co ne. I když mu nebudou naslouchat, nebude mlčet. Naslouchání vnitřnímu hlasu je jedním ze základních předpokladů úspěšného vykonávání manažerské funkce.

Někteří manažeři dokáží ignorovat svůj vnitřní hlas lépe než ostatní. Z krátkodobého hlediska to může vypadat přínosně, negativní důsledky se však vždy jednoho dne objeví. Ani ten nejchytřejší člověk neskryje svou lež navěky. Spolu s tím se dostaví úpadek efektivity a větší odpor k sobě samému. S určitými zásadami je pracovní i osobní život jednodušší. Manažer si nemusí pamatovat, co kdy komu řekl. Pracuje efektivněji a klidněji spí.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management