Talent neexistuje, úspěch chce praxi

Každý z nás si někdy klade otázku, proč nejsme špičkovými vědci, umělci, sportovci nebo zkrátka úspěšnými experty ve svém oboru. Nejčastěji si odpovídáme, že nám chybí talent. Prostě jsme se s tím nenarodili, zatímco jiní lidé ano. Je to smůla... Ve skutečnosti nám však nechybí talent, protože talent není pro dosažení úspěchu rozhodující. Chybí nám to, co se odborně nazývá „zamýšlená praxe“. Co přesně to je?

Ilustrační snímek

Zastáncem konceptu zamýšlené praxe je Anders Ericsson, původem švédský profesor psychologie na Florida State University v USA, který patří ke světovým autoritám v oblasti výzkumu odbornosti a výkonnosti. Zamýšlenou praxí se rozumí vystoupení ze zóny pohodlí, která nás obklopuje, a zkoušení nových aktivit mimo naše aktuální schopnosti. Opakování činností, které už umíme, nás totiž na základě tří desítek let Ericssonových výzkumů nikam neposouvá.

10 tisíc hodin nestačí

Z konceptu zamýšlené praxe vychází také známé pravidlo 10 tisíc hodin, které říká, že když nějaké činnosti věnujete 10 tisíc hodin, stanete se expertem. V knize Mimo řadu (Outliers) je definoval kanadský novinář a spisovatel Malcolm Gladwell. Anders Ericsson však tvrdí, že došlo k dezinterpretaci jeho původních výzkumů a samotných 10 tisíc hodin k dosažení odbornosti nestačí. Zlepšit se můžeme jen tehdy, pokud budeme mít jasně definované cíle a budeme spolupracovat s „učitelem“, který nám pomůže s plánem, jak těchto cílů dosáhnout.

Ve své nové knize s názvem Peak: Secrets From the New Science of Expertise popisuje Ericsson principy fungování zamýšlené praxe tak, aby jim porozuměli i laici. Dočteme se v ní například, že jediné faktory, které jsou geneticky dané, není možné je zlepšit praxí, a přesto mají významný vliv na produktivitu, jsou tělesná výška a hmotnost. Přímou souvislost s výkonností podle něho nemá ani inteligence.

Kniha přináší řadu na první pohled zvláštních rad pro určování cílů, práci se zpětnou vazbou, odhalování vzorců chování a motivaci k tomu, jak uspět v jakémkoli úkolu či oboru. Vedle praktických rad také demystifikuje činy různých předních odborníků, od houslových virtuózů, přes podnikatele a mozkové chirurgy až po sportovce.

Kniha

ERICSSON, A. - POOL, R.: Peak: Secrets from the New Science of Expertise. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 2016, 363 s.

-kk-

Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider