Systematický boj s obezitou: Jak začít

Ilustrační snímek

Co je skutečně klíčové, když chceme bojovat s obezitou? Je to změna energetické rovnováhy každého jednotlivce. Změnit se musí stravovací návyky a nebo musí být více fyzického cvičení. Pokud se nic nezmění, bude už v roce 2030 téměř polovina dospělých na světě obézní, nebo bude přinejlepším bojovat s nadváhou. To jsou závěry studie McKinsey Global Institute (MGI) s názvem Překonávání obezity: Počáteční ekonomická analýza, o které jsme již psali v dřívějším článku.

Hlavní poznatky výzkumu MGI

Žádný intervenční krok sám o sobě nebude mít významný dopad. Je zapotřebí systematické portfolio více takových opatření, která budou uplatňována dlouhodobě a v dostatečně velkém měřítku. Přímé náklady a investice mohou být často kompenzovány značným nárůstem úspor zdravotního systému a nárůstem produktivity práce. Pro společnost a stát jsou tak tato opatření výhodná, protože společnost získá více, než utratí. Projeví se to však jen tehdy, když uvažujeme v dostatečně dlouhém období.

Zásadním prvkem každého opatření je osobní zodpovědnost a vzdělání. Tyto nezbytné aspekty však nejsou samy o sobě dostatečné. Opatření musí být mnohá a nikdy bychom se neměli spoléhat jen na osobní volbu lidí. Měli bychom se snažit změnit celé prostředí a společenské normy tak, aby jimi naše úsilí bylo podpořeno.

Žádný sektor sám o sobě problém obezity nevyřeší – ani vláda, ani vzdělávací instituce. Musí se zapojit co nejvíc sektorů a úsilí musí být koordinováno, protože jinak se každý bude zdráhat udělat ekonomicky zpočátku nevýhodný první krok. Je potřeba mnoho intervenčních kroků a také je potřeba, aby se i sama společnost zapojila, byť metodou pokus omyl, alespoň tam, kde jsou rizika minimální.

Nelehká cesta

Najít řešení problému obezity není snadné. Debaty o možnostech řešení jsou silně polarizované, ale jedno je jasné: jednoduché řešení neexistuje. Je potřeba pečlivě zhodnotit všechny možné přístupy a programy. Obézních lidí přibývá, ale globální strategii boje s tímto problémem jsme se zatím moc nepřiblížili. Výzkum musí pokračovat, protože zatím nebylo možné věnovat se všemu – například otázka střevního mikrobiomu a jejího vztahu k obezitě ještě čeká na důkladné prošetření. V budoucnu takový důkladný výzkum může přinést nové poznatky, které nám možná umožní bojovat s obezitou ještě mnohem účinněji.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Obezita: Globální ekonomické dopady

Aktuální

Systematický boj s obezitou: Jak začít