Obezita: Globální ekonomické dopady

Materiál, který McKinsey Global Institute (MGI) nazval Překonávání obezity: Počáteční ekonomická analýza, přináší nezávislé poznatky a vhledy do této problematiky. MGI věří, že tato počáteční ekonomická analýza pomůže vytvořit efektivní a realizovatelný strategický program, který by celému světu pomohl vyřešit problém obezity. Aby se tak stalo, MGI pečlivě prozkoumal a zhodnotil 44 intervenčních kroků, které byly pro boj s obezitou zvažovány. Některé byly pouze diskutovány, některé jsou ale už testovány v prvních pilotech – často jde o veřejné kampaně pro lepší zdraví. Tyto intervenční kroky jsou například ve formě dotovaných jídel ve škole, přísných požadavků na uvádění důležitých údajů o složení na obalech potravin nebo restrikcí omezující propagaci nezdravého jídla.

Globální dopady obezity

Obezita je komplexní a systémový problém. Má více příčin a souvisí s mnoha aspekty moderního života. Jídlo je dnes velmi dostupné a naše stravování není vždy dobré pro naše zdraví. Stres a nedostatek cvičení, to je dnes normální. Obezita však může souviset i s narušeným prostředím v našich střevech, kde mohou chybět určité mikroorganismy. Příčin je prostě mnoho. Dnes jsou obézní nebo bojují s nadváhou více než 2 miliardy lidí (téměř 30 % světové populace). Toto číslo je téměř 2,5krát vyšší než počet lidí, kteří trpí podvýživou.

Globální ekonomické dopady obezity se přibližují dopadům, které má kouření nebo ozbrojené násilí, války a terorismus. Stále více důkazů naznačuje, že obezita má také vážný vliv na produktivitu práce obézních zaměstnanců. Další, co je finančně zajímavé je skutečnost, že ve vyspělých zemích na obezitu a s ní spojené nemoci padne téměř celých 20 % výdajů veřejného zdravotnictví. Vidíme tedy, že ekonomické dopady jsou závažné. Obezita neohrožuje jen zdraví, jde i o zásadní ekonomický problém.

Zatím jde jen o první krok

Tento výzkum je ale stále jen prvním krokem na cestě ke kýžené komplexní strategii. Je to spíš startovní čára, průvodce pro lidi, kteří hledají optimální řešení. Autoři sami výsledek své práce přirovnávají k námořním mapám 16. století, kde některé ostrovy zatím chybí a ne vše je naprosto přesné, ale základní směry a trendy se dají vypozorovat. Doufají, že postupně se shromáždí více důkazů a více poznatků spolu s tím, jak se postupně do společného boje s obezitou bude zapojovat více a více odborníků.

Celá studie je k dispozici ke stažení na této stránce. Jak konkrétně radí bojovat s obezitou, se dočtete také v dalším článku, který vydáme tento týden.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Obezita: Globální ekonomické dopady

Aktuální

Systematický boj s obezitou: Jak začít