Studie: Hravost se dá učit. Firmám může pomoci zvýšit inovativní potenciál a zlepšovat blaho zaměstnanců

Jednoduché cviky mohou přispět k tomu, aby se lidé stali hravějšími a díky tomu získali i větší spokojenost se svým životem.

Ilustrační snímek

Vědci z německé Univerzity Martina Luthera Kinga ve výzkumu ze srpna 2020 nechali účastníky týden dělat jednoduchá cvičení na posílení jejich hravosti. Zjistili, že tento rys lze díky tomu stimulovat a trénovat. Hravost navíc zlepšuje celkový emoční stav člověka.

Hravost je osobnostní rys, který je u jednotlivců vyjadřován odlišně. Podle vedoucího výzkumu, psychologa Reného Proyera, se obzvláště hraví lidé těžko vyrovnávají s nudou. Naopak dokážou proměnit téměř jakoukoli každodenní situaci na zábavu nebo osobně poutavý zážitek. Například si užívají slovní hry a mentální hry, jsou zvídaví nebo si rádi hrají.

Podle předchozích studií se navíc ukázalo, že tito lidé mají výrazný smysl pro detail, snadno si osvojují nové perspektivy a jsou schopni překlopit i monotónní úkoly v zajímavou činnost.

Doposud nebylo jasné, zda lze hravost trénovat a jaké to může mít účinky na lidi. Výzkumníci proto zapojili do své studie 533 účastníků, kteří byli náhodně rozděleni do jedné ze tří experimentálních skupin nebo do „placebo“ skupiny.

Lidé v experimentálních skupinách absolvovali jedno ze tří denních cvičení po dobu sedmi dnů. Cvičení měla posílit jejich hravost. Denně před spánkem museli buď napsat tři situace z daného dne, kdy se chovali obzvláště hravě, nebo použít svůj sklon k hravosti v neznámé situaci, například ve svém profesním životě, a zapsat si tuto zkušenost. Nebo měli více uvažovat o hravém chování, které ten den na sobě pozorovali. Naproti tomu placebo skupina dostala úkol, který neměl žádný vliv na experiment.

Všechny skupiny vyplnily dotazník před a bezprostředně po jednom, dvou, čtyřech a dvanácti týdnech po intervenci, díky níž vědci měřili různé osobnostní rysy. Metody byly založeny na zavedených intervencích pozitivní psychologie.

Cvičení podle výzkumníků měla vést lidi k tomu, aby vědomě zaměřili svou pozornost na hravost a častěji ji používali. Podle jejich hypotéz mohlo toto cvičení vést k pozitivním emocím, které by zase ovlivnily spokojenost a náladu člověka.

Z výsledků vyplynulo, že úkoly skutečně vedly ke zvýšení hravosti. Vědci také pozorovali dočasné, mírné zlepšení blahobytu účastníků. „Naše studie je první intervenční studií na dospělých, která ukazuje, že lze vyvolat hravost a že to pro ně má pozitivní účinky,“ uvedl Proyer.

Výsledky studie slouží jako výchozí bod pro nové výzkumné otázky a praktické aplikace. Například na pracovišti by mohly vést ke zvyšování inovativnosti, kreativitě a větší spokojenosti.

 

-bb-

Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily