Struktura organizací: (2/2) Proč má hierarchie stále své místo

Jak bylo řečeno v předchozím článku, i v těch nejefektivnějších samořídících sítích se objevují hierarchie. Proč je tomu tak? Protože někdy je potřeba rozhodnout, i když není žádný prostor pro konsensus – nebo když taková shoda možná ani není.

Ilustrační snímek

Sítě: Brána k výjimečným výkonům

Wikipedie, Zappos, LEGO nebo Linux. To jsou příklady organizací, které zrušily tradiční hierarchii řízení a využívají výhod, které jim poskytuje síť pracovníků na stejné úrovni.

Podívejme se však na to, jak se hierarchie projeví ve chvílích, kdy funkce sítě v organizaci selhává. Příkladem nám bude Wikipedie, v níž působí stovky tisíc přispěvatelů, kteří fungují vedle sebe v síti sobě rovných.

Jak to chodí ve Wikipedii

Téměř všechen obsah tohoto webu je vytvořen a spravován 300 000 aktivními editory. Ti sami píší články nebo editují texty napsané ostatními. Nicméně i zde mohou nastat konflikty, které nemohou být vyřešeny dohodou mezi editory.

Právě v takových chvílích zasáhne některý z 1 300 administrátorů. Editoři s touto rolí se rekrutují z řad nejaktivnějších uživatelů. Musejí projít procesem, při kterém se k nim vyjadřuje sama komunita. Administrátoři poté řeší spory mezi editory a také mohou mazat nebo uzavírat jednotlivé stránky. Nad administrátory jsou potom vrchní administrátoři, kteří fungují jako soudci a také mohou jmenovat administrátory nové.

Nicméně tyto role, které jsou ve své podstatě různými úrovněmi v hierarchii, se dostávají ke slovu jen v relativně vzácných okamžicích, kdy není možné vyřešit problém v síti sobě rovných.

Budoucnost hierarchií

Samořídící síťové struktury umějí dobře využít sílu kolektivní inteligence. Neznamená to však, že by hierarchiím definitivně odzvonilo, píše webmanagement-issues.com.

Zůstanou i nadále nezbytnými – jen ne jako základní organizační schéma. Hierarchie bude užitečná jen jako řešení pro nepříliš časté situace, kdy nemůže být konsenzus nalezen v rámci síťové struktury.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Struktura organizací: (1/2) Hierarchie je zastaralý koncept

Aktuální

Struktura organizací: (2/2) Proč má hierarchie stále své místo