Staňte se profesionálním manažerem pod vedením Františka Hroníka

Jak se stát tím nejlepším manažerem? Odpověď na tuto otázku naleznete ve školení s názvem Profesionální manažer, jehož odborným garantem je František Hroník. Kurz je akreditován MŠMT (č.j. MSMT- 9833/2014-1/362).

Jelikož stát se vynikajícím manažerem není otázkou jednoho víkendového školení, kurz trvá jeden rok. Součástí je 8 dní prezenčního výcviku s důrazem na rozsáhlou praxi a následné virtuální kurzy a videa. Kurz je završen závěrečnou zkouškou.

Absolvent kurzu může působit jako profesionální vedoucí pracovník - manažer. Naučí se efektivně vést a řídit zaměstnance, přistupovat ke každému podle jeho potřeb, osvojí si různé druhy motivace a bude schopen motivovat zaměstnance k jejich práci.

Naučí se podávat efektivní zpětnou vazbu vedoucí k rozvoji, sdělovat pochvalu i kritiku takovým způsobem, aby byla pro zaměstnance motivující. Osvojí si efektivní principy delegování, pozná typologii osobnosti a jakým způsobem přistupovat k různým osobnostním typům, naučí se hodnotit pracovníky a vést hodnoticí pohovory. V neposlední řadě bude též umět vybrat nejvhodnější pracovníky na dané pozice.

Témata a termíny prezenčních kurzů:

  Praha 2017-2018 Brno 2018-2019
Management a leadership  27. listopadu 2017 29. ledna 2018
Motivace zaměstnanců 16. února 2018 12. března 2018
Manažerská integrita 30. března 2018 27. dubna 2018
Delegování 18. května 2018 15. června 2018
Výběr zaměstnanců 25. června 2018 27. července
Hodnocení zaměstnanců 17. srpna 2018 7. září 2018
Zpětná vazba 24. září 2018 28. listopadu 2018
Typologie zaměstnanců 16. listopadu 2018 14. ledna 2019
Závěrečná zkouška 28. listopadu 2018 25. ledna 2019

Stáhněte si bližší informace o kurzu Profesionální manažer, Praha 2017-2018.

V případě, že Vás kurz zaujal, neváhejte a vyplňte objednávku nebo se obraťte na kontaktní osobu:

Leona Šebková
leona.sebkova@motivp.com
+420 774 578 126