Špičkový leadership: 2 zásadní složky chování

O efektivním vedení lidí dnes víme  především to, že existují 2 klíčové složky.

Ilustrační snímek

Jde o:

  • Chování orientované na úkoly
  • Chování zaměřené na vztahy

Chování orientované na úkoly

Toto chování je o vytváření struktur potřebných pro práci, pro plnění úkolů. Jde o nastavení provozních postupů, měření výsledků a způsob, jakým se přijímají důležitá rozhodnutí. Všechny takové činnosti, které jsou nějakým způsobem spojené s úkoly, jsou pro úspěch zcela jasně nezbytné.

Chování zaměřené na vztahy

Tato kategorie chování lídrů se týká vztahů lídra a jím vedených lidí. Jde o to, zda projevujete úctu k pocitům a potřebám vašich kolegů. Také je to o tom, že je oceníte, že jim umožňujete účast na rozhodování a posilujete jejich sebeúctu.

Co z toho plyne pro lídry, kteří chtějí být skutečně efektivní?

Pokud jste ve vedoucí pozici, měli byste si pro sebe vyhodnotit, jak vlastně svou práci děláte.

  • Poznamenejte si, jak často je vaše chování zaměřeno především na daný úkol.
  • Poznamenejte si také, jak často je vaše chování určeno zaměřením na vztahy.

Různí lídři mohou preferovat ten či onen způsob chování před druhým. Mohou být tedy velmi soustředěni na dosahování výsledků a dotahování věcí. Nebo se mohou naopak soustředit hlavně na vybudování co nejlepších vztahů s jejich podřízenými.

Pokud zjistíte, že možná kladete až příliš velký důraz na úkolově orientované chování, mohou trpět vztahy, které máte se členy vašeho týmu. Ty vztahy pak nejsou tak produktivní, jak by mohly být. Na druhou stranu, pokud se naopak příliš soustředíte na péči o vztahy, může vašemu týmu zase chybět struktura, která by pomohla zvýšit efektivitu a výkon týmu.

Je zkrátka užitečné toto cvičení čas od času zopakovat. Vždy je co zlepšovat, uzavírá článek na webu psychologytoday.com.

-jk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today