Smíšený tým bude efektivní, je ale třeba respekt

Dnes není ničím výjimečným sedět v jedné kanceláři vedle kolegy z Německa nebo Itálie. Na tento mix různých kultur na pracovišti si musíme jednoduše zvyknout, protože národnostně smíšených týmů je stále více. Lidé s rozdílnými kulturními tradicemi, zvyky a hodnotami je třeba respektovat. Musí na to myslet i manažeři týmů.

Týmy složené z více národností se střetávají v praxi s různými výzvami. Manažeři musí být schopni spolupracovat s lidmi z odlišných národnostních kultur s jinými zvyklostmi, respektovat odlišné přístupy a snažit se porozumět zvyklostem zahraničních kolegů. Národní rozmanitost může mít při správném nastavení a řízení firemní kultury velmi pozitivní vliv na výkon pracovního týmu. Prostřednictvím odlišných pohledů, perspektiv vnímání problémů a hodnot jednotlivými členy týmu poskytuje prostor na větší tvořivost a inovační způsob myšlení.

Smíšené týmy podporují tvořivost národnostně, kulturně a jsou efektivní hlavně při tvořivé práci. Ne vždy však spolupráce v nich funguje tak hladce. Problémy, které se mohou objevit v praxi, souvisí většinou s rozdílnými pracovními styly a způsobem chování lidí pocházejících z různých zemí. Některé pracovní návyky vnímané v jedné kultuře jako úplně běžné, mohou být v jiné nevhodné či nepřípustné.

-pk-

Zdroj: Pravda.sk - portál slovenského deníku Pravda
Zobrazit přehled článků ze zdroje Pravda.sk