Silné myšlenky překonají jakékoliv bariéry

Na příběhu konference Equal Pay Day 2020 můžeme ukázat, že není třeba vzdávat se bez boje, zahazovat měsíce úsilí a litovat ztraceného času, protože řešení je možné nalézt všude tam, kde je k jeho nalezení odvaha, motivace, kompetence a silná myšlenka, která má být sdílena za jakýchkoliv okolností.

equal pay day 2020

Když se Vám svět smrskne místo velkých sálů do kanceláře a jedinou cestou k lidem je online svět, nemusí to být prohra, ale výzva jak se adaptovat. Stejně tak, když za Vámi stojí kus připravené práce a ideu s Vámi sdílí Vaše komunita, máte k dispozici lidi ochotné sdílet svojí myšlenku za jakýchkoliv podmínek máte vyhráno. Zvlášť, když je to mezinárodní platforma speakrů, kteří v daný okamžik, řeší kritické situace ve svých společnostech, protože jsou to zejména členové a členky top vedení významných společností.

Konference Equal Pay Day 2020 se během 14 dní překlopila z velkého sálu do online prostředí a pravděpodobně si v tomto může připsat český primát. Živý přenos, včetně hostů ze zahraničí, živých chatů a vstupů z publika plynule zorganizoval tým 7 žen bez předešlých IT zkušeností, nikdo z publika toto nepoznal a profesionalita připraveného obsahu zůstala zachována. Živý důkaz toho, že limity si určujeme pouze my, změny jdou dělat rychleji a efektivněji, než si myslíme.

V současné době je důležité nezapomínat přes veškeré ekonomické i osobní starosti na důležitá témata, která mohou být inspirací a vnést pozitivní momenty pro nastartování životů ekonomických i osobních.

Equal Pay Day konference se zabývala tématem společenské odpovědnosti a rolí žen ve společnosti a přivedla v krizové situaci před obrazovky 20 vystupujících z nejrůznějších oblastí byznysu i veřejného života. Odpovědnost sama o sobě je skloňována v dnešních dnech víc, než kdy jindy a je třeba si připomínat, že odpovědný byznys je východiskem pro řešení komplexních národních i globálních témat. Na vlastní kůži zažíváme, jaké dopady mohou mít neuvážená rozhodnutí a jak je důležité zkusit přemýšlet „out of box“. Vidíme, že místo poučení se urputně snažíme vrátit do „normálního stavu“, bez jakékoliv sebereflexe.

Na co nesmíme zapomínat nikdy a v krizi zvlášť a co zaznělo na konferenci a rezonuje stále?

 • Budovat autenticitu a jít příkladem

  Zajímat se o mezinárodní dění a přemýšlet o svém byznysu komplexně – počítat s vývojem trendů ve společnosti.
 • Pochopit, že byznys vytváří lidé a nastavit zdravé a férové vnitřní vztahy

  Vnímat, že odpovědnost není slovní hříčka či PR tah, ale přináší skutečnou ekonomickou i sociální hodnotu, a to nejen vně, ale i dovnitř.
 • Zbavovat se všech stereotypů, které byznys ubíjí, a které či často nechceme připustit, že jsme jimi ovládáni

  Potenciál pro zdravý rozvoj je v podpoře vzdělanosti a využívání inovativních myšlenek, představit si, jak jde obvyklé věci dělat lépe a připustit si, že dokonalý byznys dnes nemusí být stejně dokonalý v budoucnu.

  Vtahovat do hry zdánlivě netradiční obory pro náš předmět činnosti, které mohou přinést nový pohled na to co a jak děláme – jít více k vytváření multidisciplinárních týmů.
 • Práce na dálku a flexibilní formy práce nejsou neefektivní formy práce

  Zaměřovat se a cíleně podporovat diverzitu v rozhodování, v týmech, protože tím vtahujeme do hry pestrost životních zkušeností a dokážeme lépe pochopit svůj byznys a především očekávání zákazníků.

To jsou témata obecně platná, na co se ovšem Equal Pay Day již 11 let zaměřuje je otevírání v ČR nepopulárního tématu postavení žen a mužů ve společnosti, platových a jiných otazníků, které férovému přístupu nenahrávají. Již 11 let představuje konference silné, úspěšné, vzdělané ženy, s významným osobním příběhem a stále se zdá, že tato aktivita není dostatečná, zvlášť, když se podíváme, jak málo ve veřejném prostoru zaznívá hlas žen.

Pojďme v čase krize přemýšlet o potenciálu, který kolem sebe máme, ale prostě ho nevidíme, nechceme vidět a nechceme použít.

Pojďme diskutovat a vytvářet v čase ohrožení příležitost pro start nového směru, který nás povede k udržitelnosti a odpovědnosti vůči všemu, všem a především vůči sobě.

Už máte inspiraci pro Váš interní brainstorming?

Celý záznam konference Equal Pay Day ke zhlédnutí zde.