Rozvoj vůdcovství je proces

Rozvoj vůdcovství ve firmách je jedním z klíčových předpokladů efektivního řízení nástupnictví. Aby byl smysluplný, firmy by měly správně analyzovat procesy, metody a výstupy rozvoje. Americké Centrum pro kreativní vůdcovství doporučuje metodu LDIA – Leadership Development Impact Assessment (zhodnocení vlivu rozvoje vůdcovství).

- Analýza obchodních potřeb. Celý proces začíná zhodnocením a hledáním obchodních potřeb a následným soustředěním na tři nejdůležitější z nich. V případě, že docházejí peníze nebo čas, bude důležité vědět, které obchodní potřeby a s nimi spojený rozvoj vůdců lze a nelze obětovat.

- Identifikace vůdcovských, strukturálních a systémových potřeb. Klíčová otázka tohoto stádia zní: Jak chování vašich vůdců zabraňuje plnění konkrétních obchodních potřeb? Jaké organizační postupy je třeba změnit, aby se tyto potřeby splnily?

- Stanovení kritických vůdcovských priorit. Když se firma soustředí na vymezené vůdcovské potřeby, musí určit i relativní důležitost každé z nich. V případě omezení zdrojů se opět ukáže, kterou je možné obětovat.

- Identifikace vůdcovských kompetencí. Probíhá přiřazování jednotlivých kompetencí k vymezeným firemním cílům. Vybrané kompetence a očekávané výsledky jsou sestaveny v písemné podobě s cílenými možnostmi učení vzhledem k jednotlivým programům a procesům.

- Určení úrovně mistrovství. Každá vůdcovská kompetence by měly být označena „úrovní mistrovství“ – povědomí a základní znalost, řízená aplikace, nezávislá aplikace nebo kvalifikovaný výkon.

- Konceptualizace rámce zavedení vůdcovského rozvoje. Jak bude rozvojová iniciativa vypadat v průběhu času? Jaké kroky budou efektivní a přijatelné pro firemní kulturu vzhledem k vybraným cílům a úrovním mistrovství?

- Konceptualizace procesu hodnocení. Poslední krok spočívá v určení, jaké důkazy budou hlavním klientům a podílníkům stačit jako potvrzení vlivu programu rozvoje vůdcovství a typy dat, které budete sbírat.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership