Rizika stoupání po korporátním žebříčku

Ilustrační snímek

Lidé, kteří jsou úspěšní na svých aktuálních pozicích, bývají povyšováni tak dlouho, dokud se nedostanou do pozice, na kterou už nestačí. Jakmile se do takové pozice, kde již nejsou kompetentní, jednou dostanou, jejich podřízení podléhají frustraci, přijatá rozhodnutí nejsou optimální a celkově dochází ke snížení efektivity.

V hierarchicky organizované společnosti postupuje člověk stále výše a výše, dokud dokáže své povinnosti plnit správně. Ale to neznamená, že by vyšší pozice musely vždy být náročnější než pozice nižší. Někdy jen vyžadují jiné schopnosti a dovedností. Například inženýr, který má nadprůměrné technické znalosti, může být povýšen a stát se projektovým manažerem. Posléze ale může dospět ke zjištění, že nemá potřebné dovednosti v oblasti mezilidských vztahů, které jsou pro pozici projektového manažera důležité.

V šedesátých letech dvacátého století si toho všiml Laurence Peter – odtud „Peterův princip“. Jak se vyhnout situaci, kdy se zaměstnanci takto povyšovaní na základě svých úspěchů a kvalit dostanou do pozice, na kterou nestačí, je složitá otázka. Web businessknowhow.com se ji pokusil zodpovědět a nabízí následující body, které mohou pomoci tomu, aby se vaše společnost nestala obětí Peterova principu.

1. Zaveďte politiku „povýšení nebo odchod“. Zaměstnanec, který nepostupuje buď skrze povýšení nebo rozvoj svých schopností, musí společnost opustit.

2. Pokud existuje schopný zaměstnanec, který by pravděpodobně nebyl dobrým lídrem, dejte mu šanci dělat současnou práci, jak nejlépe umí. Nenakládejte mu zbytečně další povinnosti spojené s vedením ostatních.

3. Povýšeni by měli být pouze ti, kteří dostatečně prokázali, že mají schopnosti potřebné pro úspěch ve vyšší pozici.

4. Sledujte postup svých hvězdných zaměstnanců. Pokud se jim do cesty postaví nekompetentní manažer, který se cítí ohrožen jejich potenciálem, zasáhněte. Nenechte takového manažera brzdit rozvoj vašich nejperspektivnějších zaměstnanců.

5. Nikdy nepovyšujte pouze na základě snahy a úsilí. Povyšte pouze toho, kdo odvádí dobrou práci. V byznysu se na úsilí nehraje, rozhodují skutečné výsledky.

6. Hodnoťte lidi, kteří mají rozhodující slovo při hodnocení ostatních. Jak úspěšní byli ti, které hodnotitelé doporučili pro povýšení?

-jk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How