Řízení projektu: Víte, co děláte?

Ilustrační snímek

Byl vám přidělen nový projekt, ve kterém se příliš neorientujete, nebo již na nějakém projektu pracujete určitou dobu, ale příliš se vám nedaří. Pokud se právě nacházíte v této situaci, mohly by vám pomoci otázky, které zveřejnil server PM Hut. Sejděte se svým týmem a dalšími zúčastněnými stranami a ujasněte si odpovědi. Možná se budete divit, že jste neměli jasno ani v základních věcech.

1. Co vlastně děláte?

Z projektové dokumentace často není vůbec zřejmé, co přesně máte udělat pro svého klienta a jak jste daleko. Ujistěte se proto, že skutečně děláte vše, co máte dělat.

2. Chápou projekt všichni stejně?

Pokud si každý vykládá cíle vašeho projektu jinak, máte problém. Jediné správné řešení v této situaci je co nejdříve se sejít se všemi účastníky projektu a dohodnout se na smyslu a cílech vašeho snažení.

3. Proč to děláte?

Všichni účastníci projektu by měli znát jeho smysl. Proč se jím vlastně zabýváte? Chcete udělat dobrou práci pro klienta a vydělat peníze. Projekt však také může hrát zásadní strategickou roli pro celou firmu nebo být důležitý pro reputaci konkrétního člověka. Důležité je, abyste o tom věděli.

4. Kdo je váš sponzor a nejdůležitější účastníci?

Znáte svého nadřízeného, který je sponzorem vašeho projektu? Už s ním někdo z vás spolupracoval? Víte, jak s ním komunikovat? Kdo další se na projektu podílí? Co je pro ně důležité? Vy jako manažer i ostatní členové týmu byste měli znát všechny účastníky a vědět, jakou roli hrají.

5. Jak vznikl časový harmonogram projektu?

Pokud možno se sejděte s člověkem, který rozvrh připravoval. Není-li to možné, projděte rozvrh s týmem a ujasněte si, proč byl sestaven tak, jak by sestaven.

6. Souhlasíte s časovým harmonogramem?

Teprve nyní, když již znáte účel projektu a víte, jak byl harmonogram sestaven, se můžete rozhodnout, zda je reálný a proveditelný. Pokud ne, je na vás, abyste provedli úpravy nebo přeorganizovali práci na projektu, není-li možné časový rozvrh měnit.

7. Jak dosud probíhala komunikace s projektovým týmem?

Zjistěte, kdo a jak komunikoval se členy týmu v průběhu jejich výběru, onboardingu a samotné práci na projektu. Máte-li všichni zůstat na jedné lodi, musíte to nyní být vy, kdo bude neustále připomínat, co a proč společně děláte.

8. Jak byli vybíráni členové týmu?

Ujistěte se, že všichni jsou na svých místech proto, jaké mají dovednosti, nikoli proto, že zrovna byli k dispozici nebo z nějakého jiného důvodu.

9. Má váš tým všechny potřebné dovednosti?

Zjistěte, kde máte slabá místa. Začněte tím, že si popovídáte s každým členem týmu a odhalíte jejich silné a slabé stránky.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut