Řešíme konflikt: Kdy vyjednávat a kdy ne

Ilustrační snímek

Jak řešit konflikty? Podle webu management.about.com jsou jen 3 možnosti.

1. Spolupráce

Na spolupráci se soustřeďte tehdy, kdy situace není urgentní a kdy přijímané rozhodnutí je velmi důležité. Přístup založený na spolupráci je nejlepší obzvláště tehdy, kdy bude rozhodnutím ovlivněno mnoho lidí. A také v situaci, kdy všechny předešlé pokusy selhaly, vám možná nezůstane jiná možnost, než se pokusit najít pro všechny akceptovatelné řešení, tedy spolupracovat.

Kdy byste se naopak neměli snažit o spolupráci? Když rozhodnutí musí být přijato co nejrychleji, nebo když na tom, jaké bude, vlastně nikomu nezáleží.

2. Soupeření

Když chcete soupeřit, musíte zaujmout pevné stanovisko. Typicky pak vyhrajete, hlavně tehdy, kdy druhá strana soupeřit nechce. Tento přístup ke konfliktům je často považován za agresivní, a proto se lidé, kteří se s ním setkají, nakonec cítí zrazeni a využiti. Když jsou tedy přítomni lidé, kteří jsou na konfliktní situace citliví, musíte být obezřetní. Tento přístup nepoužívejte ani tehdy, když je pro řešení důležité, aby je ostatní vnitřně přijali.

Existují však situace, kdy tento přístup funguje velmi dobře. Obzvláště když potřebujete rozhodnout rychle, tedy v případech nouze, nebo když je třeba učinit nějaké nepopulární rozhodnutí.

3.  Nalezení kompromisu

Kompromis znamená, že se všechny strany něčeho vzdají, aby se řešení nalezlo o to dříve. To může být užitečné zejména tehdy, kdy je třeba řešení nalézt relativně brzy – a také tehdy, kdy jsou všechny strany stejně vlivné a silné.

Kompromis není vhodný pro urgentní situace a ani pro situace, kdy je třeba uspokojit velký počet různých potřeb, které jsou všechny důležité.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management