Ředitel digitálního oddělení: Jaká je jeho role (2/2)

Ilustrační snímek

Důraz na zákazníka je jednou z věcí, kterou šéfové digitálu mohou vzít za svou. Mohou rozesílat e-maily obsahující novinky a nové poznatky o zákaznících, stejně jako mohou připravit dashboardy a přehledy, které v reálném čase ukážou ostatním seniorním manažerům, jak na tom je firma z hlediska digitálu a jeho metrik. Všichni pak budou daleko více přemýšlet o tom, jaký dopad budou mít jejich rozhodnutí na zákazníka, tvrdí článek na webu mckinsey.com.

Zákazník je král – a hlavní cíl pro CDO

Jednou z klíčových domén ředitelů digitálu bude zákazník. Zkoumáním zákaznické cesty ve firmě a také mapováním velkých souborů dat může CDO identifikovat příležitosti ke zlepšení. Musí nejen získat a šířit nezbytné znalosti ohledně zákazníků, ale také ostatním připomínat to, jak je zákazník důležitý pro celý byznys. Možnosti digitálních technologií pomohou vybudovat základ pro zlepšování zákaznické zkušenosti.

Automatické odpovědi na podněty zákazníků, sofistikované analytické nástroje, to vše firmě pomůže lépe poznat potřeby jejích zákazníků. Ředitelé digitálních oddělení vytvoří mechanismy, které budou obsah i nabídky distribuovat mnoha kanály. Budou zavádět nové, alternativní způsoby placení. Budou sledovat a hodnotit nová data. Digitál se spojí s IT a marketingem a společně budou přinášet firmě novou hodnotu.

Stále rychleji a agilněji

Digitál je o hbitosti a rychlosti. Strategické porady nebudou už jen jednou za týden. CDO se bude snažit urychlit i tento proces. Zautomatizování procesů? Proč ne, IT rádo pomůže. CDO by také měl stanovovat agresivní cíle. Co takhle uvést na trh nový produkt už za 6 týdnů? Digitální iniciativy, které se vytvoří z lidí napříč odděleními a funkcemi, budou pracovat na vývoji určitého produktu nebo na změně určitého procesu. A právě tyto iniciativy pomohou rozšířit kulturu hbitosti a rychlosti a učiní z ní nový standard. A samotní šéfové digitálních oddělení se zatím budou neúnavně snažit nalézat nové partnery a komplementární schopnosti, dokonce i vně firmy.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Ředitel digitálního oddělení: Jaká je jeho role (1/2)

Aktuální

Ředitel digitálního oddělení: Jaká je jeho role (2/2)