Řeč těla pro manažerky

Ženy-manažerky si stále stěžují, že mají problém s tím, aby je mužští zaměstnanci brali vážně. Chyba bývá často v neverbální komunikaci. Článek proto shrnuje, na jaké neverbální projevy by si manažerky měly dávat pozor.

- Ženy s pevným stiskem ruky dělají příznivější dojem a mají větší šanci, že je okolí bude vnímat jako sebejisté a asertivní. Pracujte proto na profesionálním podávání ruky.

- Svůj status dáváte najevo také prací s prostorem. Například na poradách mají méně sebevědomí lidé a zejména ženy tendenci mít všechny materiály na jedné úhledné hromádce. Sebevědomí lidé však využívají prostor plně. Na příští poradě proto rozložte své materiály a dejte najevo převahu.

- Ženy mají často tendenci mít otevřené paže, když sedí v přítomnosti někoho jiného nebo je křížit před hrudí, čímž dávají najevo svou lhostejnost nebo to, že jim druhá osoba nevyhovuje. Sledujte proto, co děláte s rukama, abyste neodhalily více, než chcete.

- Silný vizuální status ženy představuje oblečení. Vhodné oblečení je způsob, jak vyjádřit respekt konkrétním situacím a lidem. Chytrá žena proto ví, jak měnit oblečení vzhledem k příslušným obchodním příležitostem.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association