Proč odkládáte své povinnosti?

Ilustrační snímek

Každý čas od času odkládá splnění nějakého úkolu. Pokud se však z odkládání stane chronická záležitost, hrozí nám nejen postih za neplnění povinností, ale i zhoršené psychické a fyzické zdraví. Problém nazývaný prokrastinace zdaleka není jen problémem líných lidí, pracovníků, kterým chybí motivace nebo organizační schopnosti. Často se týká i perfekcionistů, kteří na sebe kladou příliš vysoké nároky.

Důvody odkládání plnění povinností na pozdější dobu mohou být různé. Pokud však chcete tuto svou tendenci porazit, musíte si nejprve uvědomit, proč odkládáte. Teprve pak můžete zvolit vhodné řešení. Na typické důvody odkládání a možnosti jejich řešení upozornil server Psych Central.

1. Daná činnost vás nebaví

Úkol se vám zdá příliš nudný nebo obtížný. To je velmi častý důvod odkládání. Jak jej překonat? Uvědomte si své negativní uvažování a snažte se vědomě nahlížet na úkol z pozitivní stránky. Můžete se naučit něco nového a navíc to většinou nebudete trvat tak dlouho, jak si myslíte.

2. Neumíte organizovat svůj čas

Základní pravidlo time managementu říká udělat nejnáročnější úkol dne jako první. Pomáhá také, když si na jednotlivé úkoly vyčleníte konkrétní časové úseky. Pracujte pouze s jedním kalendářem a jedním seznamem úkolů. Za každý splněný úkol si dopřejte malou odměnu.

3. Máte příliš mnoho úkolů

V tomto případě byste měli zapracovat na schopnosti odmítat úkoly, které nejsou nezbytné. Ušetřit čas vám pomůže také to, když si sestavíte plán, jak zvládat věci rychleji.

4. Nevěříte si

Často odkládáme úkoly jen proto, že pochybujeme o své schopnosti je zvládnout. Je-li to váš problém, měli byste si připomínat své minulé úspěchy a zaměřit se na proces plnění úkolu, nikoli jen očekávaný výsledek.

5. Necháte se snadno vyrušit

Zkuste věnovat jeden den zmapování toho, co vás při práci nejvíce ruší. Identifikujte nejproblematičtější rušivé prvky a odstraňte je. Pokud není možné zcela je odstranit, postarejte se alespoň o to, aby pro vás bylo co nejobtížnější začít se zabývat příslušnými aktivitami, které odvádějí vaši pozornost. Můžete si například vyndat baterie z televizního ovladače nebo schovat mobilní telefon do šuplíku.

6. Jste perfekcionista

Perfekcionisté odkládají své úkoly, protože se bojí selhání a kritiky. Příliš svého času věnují snaze, aby věci byly dokonalé, přičemž se jim často stává, že ztrácejí přehled o prioritách a utápějí se v detailech. Pomoci může jediné. U každého úkolu si důsledně pokládejte otázku, zda musí být splněn naprosto dokonale. Odpověď většinou bude ne. Stačí, když budete dobří.

-kk-

Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central