Proč lidé podléhají agresorům a jak to změnit

Máte na pracovišti agresora? Vlivem našich základních strategií pro přežití bohužel máme tendenci chovat se podobně jako ten, kdo nás ohrožuje. Takže když zpozorujete ve firmě agresora, je na čase jednat. Jinak se postupně stanou agresoři i z ostatních.

Ilustrační snímek

Toxický manažer

Článek na webu obchodní školy INSEAD popisuje, seniorního manažera, který své spolupracovníky při každé příležitosti nevybíravě a krutě kritizoval. Byl to ukázkový mikromanažer. Také si přisvojoval zásluhy za práci všech ostatních. Všichni ho nesnášeli a všichni byli kvůli němu neustále ve stresu. A nakonec tak trpěla celá organizace.

Lidé se postupně začnou s agresorem identifikovat

Takové toxické chování je postupně přebíráno ostatními lidmi a zneužívání se tak stává všudypřítomným. Lidé, kteří jsou ve slabším postavení, mají tendenci chovat se stejně jako ten, kdo je ohrožuje. Když se obáváme, začneme se prostě chovat podobně jako agresor. Tento psychologický obranný mechanismus nám umožňuje uniknout z pozice toho, kdo je ohrožen, do pozice toho, kdo naopak ohrožuje.

Jak se bránit

Když jsou lidé konfrontováni se zastrašováním, většina to vzdá. Identifikace s agresorem je tak přítomna v našem každodenním životě. Jak tuto nefunkční reakci překonat? Prvním krokem je uvědomit si, že této reakci podléháme. A také musíme odmítnout pokusy racionalizovat a obhájit agresivní jednání agresora.

Co může pomoci?

  • Důkladné koučování nebo terapie, při kterých bude celá psychologická dynamika vysvětlena.
  • Vytvoření podpůrné skupiny, která dotyčné podpoří a poskytne nestranný pohled.
  • Vytvoření politické sítě, která bude prosazovat odstoupení dotyčného toxického manažera.
  • Informování všech (včetně senior manažerů) o tom, jak agresivní chování dotyčného manažera negativně dopadá na lidi i na výsledky.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge