Připadá vám, že produktivita vašeho týmu stagnuje? Šest věcí, které možná jako manažer děláte špatně

Jste frustrovaní z toho, jak se vašemu týmu nedaří? Zdá se vám, že produktivita vašich podřízených ani zdaleka nedosahuje úrovně, jaké by měla? Možná je na vině váš styl vedení. Zde je šest věcí, které možná coby manažer děláte špatně a na které byste se měli zaměřit.

Ilustrační snímek

Tento text vychází ze článku uveřejněného na webu Harvard Business Review.

Nejasné definování cílů a povinností

Prvním, zásadním problémem, se kterým se váš tým může potýkat, je nejasné vytyčení rolí, nejasné definování povinností a zanedbaná definice cílů celého týmu. V takovém případě jednotliví členové týmu neví, co se po nich chce ani čeho se jako tým snažíte vlastně dosáhnout. Jasně řekněte, co po svých zaměstnancích chcete, a definujte jasné cíle a priority pro tým jako celek.

Malé nadšení pracovníků do společné vize

Pracovníkům může chybět motivace kvůli tomu, že nemají dostatečné nadšení do společné vize. Nebo dokonce kvůli tomu, že společná vize týmu úplně chybí. Ujistěte se, že všichni souzní s hodnotami a cíli vašeho týmu a nadchněte své podřízené pro společnou vizi.

Nezdravé nebo vyloženě toxické pracovní prostředí

Jako manažer máte za úkol zajistit, aby se všichni pracovníci cítili komfortně a aby na pracovišti panovalo bezpečné a inspirativní prostředí. Pokud je pracovní prostředí z nějakého důvodu nezdravé či dokonce toxické, rozhodně se o to výrazně projeví na produktivitě týmu a později i na spokojenosti a fluktuaci pracovníků.

Špatně nastavené komunikační procesy v týmu

Jedním z klíčových úkolů manažera je jasně nastavit srozumitelné a efektivní komunikační procesy v týmu. Pokud vaši pracovníci neví, jak se komunikační nástroje používají, případně pokud tyto komunikační procesy neodpovídají potřebám vašeho týmu, jedná se o zásadní překážku v práci celého týmu.

Zanedbaná nebo ignorovaná zpětná vazba od pracovníků směrem k vám

Možná vaše podřízené něco zásadního trápí, ale vy o tom nevíte, protože od nich nezískáváte soustavnou zpětnou vazbu. Nezanedbávejte získávání zpětné vazby od svých zaměstnanců a zajímejte se o to, co je trápí a co by rádi změnili.

Nedostatek vlastní iniciativy a prostoru pro samostatnou práci u řadových pracovníků

Zaměstnanci, kteří se cítí pod tlakem a kteří jsou podrobeni mikro-managementu, nemohou být nikdy produktivní. Pokud pracovníkům nedáte dostatečný prostor k samostatné práci a k vlastní iniciativě, budou frustrovaní a nenaplní svůj pracovní potenciál.

 

-mm-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review