Příliš diverzity škodí

Diverzita týmů se propaguje především na základě předpokladu, že týmy složené z různých individualit jsou mnohem kreativnější než týmy podobných lidí. Máme však pro to nějaké seriózní vědecké důkazy?

A pokud tomu tak je, vyváží zvýšená míra kreativity těchto týmů problematické interpersonální vztahy a nižší soudržnost?

Ilustrační snímek

Na tyto otázky se nedávno zaměřil Tomas Chamorro-Premuzic, profesor organizační psychologie na University College London a ředitel společnosti Hogan Assessment Systems, v zajímavém článku na serveru Harvard Business Review.

Vědecky doložené skutečnosti týkající se diverzity týmů shrnul do následujících sedmi bodů.

1. Mít nápady neznamená umět je realizovat

Různorodé týmy generují široké spektrum originálních a užitečných nápadů. Chybí jim však schopnost společně vybrat ty nejlepší nápady a následně je realizovat. Většina firem má proto spousty kreativních nápadů, které se nikdy neuskuteční. Vyšší diverzita týmů k tomu nepomůže.

2. Pomoci může leadership

Konflikty vyplývající z různorodosti členů týmů mohou zvládnout dobří lídři, kteří povedou svůj tým k větší spolupráci a upřednostnění zájmů týmu před individuálními.

3. Příliš diverzity škodí

Nejnovější výzkumy ukazují, že střední stupeň diverzity v týmu je přínosnější než vysoký stupeň. Když je zkrátka něčeho moc, tak je toho příliš. I ta nejlepší věc má své stinné stránky.

4. Hlubší diverzita je důležitější

O diverzitě týmů se většinou uvažuje z demografického pohledu, tedy z pohledu pohlaví, věku či rasy členů týmu. Daleko důležitější roli však hrají aspekty tzv. hluboké diverzity, k nimž patří osobnost, hodnoty či schopnosti.

5. Bez sdílení znalostí to nejde

Diverzita sama o sobě nedokáže zvýšit kreativitu týmu, pokud v něm nefunguje kultura sdílení znalostí. V sociální síti organizace by na styčných bodech měli stát zaměstnanci s podnikatelským uvažováním, tzv. intrapodnikatelé.

6. Nevěřící je možné přesvědčit

Školení v oblasti diverzity má v organizacích větší vliv na zaměstnance, kteří jsou k diverzitě skeptičtí. Dokáže je přesvědčit, aby tento koncept aktivně podporovali, mnohem lépe než ty, kteří mají neutrální názor nebo v diverzitě vidí možný potenciál.

7. Kreativitu více ovlivňují jiné faktory

Nejsilnější vliv na rozvoj kreativity a inovací nemá struktura a složení týmu, ale faktory jako podpora inovací, vize, soustředění na úkoly a externí komunikace. Dále je důležité rozvíjet odborné znalosti a dovednosti členů týmů, přidělovat úkoly správným lidem a posilovat schopnost kreativního uvažování.

Lepší způsob, jak propagovat kreativitu i diverzitu, je vybírat zaměstnance na základě jejich kreativity, nikoli kognitivních schopností nebo vzdělání, protože pouze to zvýší úroveň diverzity v organizaci. Z toho pohledu vede kreativita k diverzitě více než naopak,“ uzavírá Tomas Chamorro-Premuzic.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review