Práce s talenty se zásadně mění

Následující přístupy zásadně transformují zážitek vašich talentů v pracovním prostředí. Díky nim se na svém rozvoji ale i na utváření pozitivní zaměstnanecké zkušenosti s firmou budou moci více podílet.

Ilustrační snímek

Zapojení ještě před nástupem

Moderní platformy pro utváření zážitky talentů nabízejí nově nastupujícím zaměstnancům možnost „nalodit se na palubu“ ještě před vlastním datem nástupu. Optimální je využít k tomu personalizovaný obsah připravený přímo od managementu. Může se jednat o videa natočeného generálním ředitelem, podcasty a interní živé přenosy, které nováčka srdečně a osobně uvítají. Kromě předávání potřebných informací je tento typ utváření zkušeností inspirativní a vštípí kulturu zvědavosti a učení už od počátku.

Jediné vstupní dveře ke všem znalostem a učení

Usnadněte zaměstnancům přístup k dalšímu vzdělávání a informacím v rámci jediného prostoru a na pár kliknutí. Nové cesty rozvoje talentů vyžadují také další personalizaci obsahu, díky němuž zaměstnanci neplýtvají drahocenným časem při absolvování nevhodných kurzů nebo hledáním potřebných informací. Budoucnost je v automatizaci a strojovém učení. Obsah, který je upraven proti osobním vzdělávacím cílům a rolím každého zájemce o další rozvoj. Přizpůsobený obsah vede k rychlému zvýšení produktivity a podporuje každodenní návyky mikrolearningu. Po celou dobu má student plnou kontrolu nad svými studijními zkušenostmi. 

Rychlejší přístup ke znalostem napříč firmou

Společnosti trpí nedostatkem spolupráce kvůli silám oddělení, rozdílům v časových pásmech a vzdálené práci podpořené pandemií. Úspěšná spolupráce mezi zaměstnanci vyžaduje do budoucna rychlejší a plynulejší přístup ke vzájemným znalostem. Aby se urychlil přístup k institucionálním znalostem, některá digitální řešení nabízí dnes vlastní kanály funkcionality a kanály pro sdílení a přenos praxe napříč týmy (např. MS Teams, Salesforce, Workplace z Facebooku, G-Suite, VMWare, WorkspaceOne atd.). To je skutečné učení v průběhu práce.

Expertní síť

Výzkumy ukazují, že zpravidla okolo 20 % nejlepších expertů v jakékoli organizaci může zvýšit výkon ostatních o 80 % sdílením svých znalostí. Vytvoření expertní sítě je tedy zásadní pro provozní úspěch a dlouhodobou udržitelnost. Některé redakční nástroje umožňují odborníkům vytvářet podcasty, videa, sdílet projekty, kurzy atd., díky nimž mohou své odborné znalosti. Podpořte své odborníky v tomto úsilí. V turbulentních dobách se vám to rozhodně vyplatí.

Taxonomie dovedností a ontologie

Role a dovednosti rychle zastarávají. Podle odhadů Světového ekonomického fóra, PwC, McKinsey a Accenture představuje nedostatek dovedností problém v řádu bilionů dolarů. Některá digitální řešení nabízejí taxonomii určenou k řešení problému nedostatku dovedností a udržení největší globální sady dovedností při současném usnadnění schopnosti podniků rozvíjet vlastní matici dovedností. Sady organizačních dovedností by měly být podle nich sladěny s dostupným a doporučeným obsahem rozvoje a 360stupňovým hodnocením. Od dovedností až po kariéru, cesta založená na umělé inteligenci umožňuje talentům najít aspirační role a získat plány učení, které uzavírají jejich mezery v dovednostech. Zaměstnanci tak budou mít vždy pod kontrolou své možnosti rozvoje.

 

-bb-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer