Potřebujete dát výpověď členu rodiny?

Rodinné rozbroje bývají nepříjemné. Zvlášť, když rodina vyrazí z firmy „vlastní ovečku“, může tato „křivda“ přinést na dlouho studenou válku. Pokud to ale uděláte taktně, můžete se jí vyhnout.

Začněte tím, že dáte na papír směrnice, které budou jasně definovat zaměstnanecké podmínky pro rodinné příslušníky ve firmě. Konkrétně za jakých podmínek se uskuteční jejich nábor, povyšování, hodnocení, jak budou odměňováni a v neposlední řadě také, za jakých podmínek a jakým způsobem s nimi bude pracovní poměr ukončen.

Tyto směrnice mohou členům rodiny oproti ostatním zaměstnancům „nadržovat“, ale rozhodně by měly být jasné a měl by se klást důraz na jejich dodržování.

Bez ohledu na důvod ukončení pracovního poměru  získají vztahy v rodině stejně jako firemní z rychlosti a jasnosti. Zajistěte, aby se zaměstnancům, rodinným příslušníkům a společníkům dostalo vyčerpávajícího vysvětlení terminace.

Citlivým a jednotným postupem lze ukončit poměr se zaměstnancem z řady rodiny, aniž by se vztahy jakkoliv vyhrotily. Dokumentujte si důvody pro propuštění a dejte rodinnému zaměstnanci možnost odstoupit s nabídkou atraktivního odstupného nebo pokračování jeho vztahu s firmou například jako s dodavatelem.

-av-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com