Poškozuje vaše chování důvěru v týmu?

Pokud v týmu chybí důvěra, tráví takový tým zákonitě příliš času a energie řešením nevhodného chování, hraním politických her a bojem s odporem ke schůzkám nebo poskytování a žádání o pomoc. V takovém prostředí trpí nejen vztahy, ale i výkonnost a s tím i zisky.

Můžete i vy přispívat k atmosféře nedůvěry ve vašem týmu? Přesvědčte se porovnáním s následujícími chybnými kroky v týmové organizaci.

- Neplníte své sliby, dohody a závazky.

- Staráte se pouze o sebe a o ostatní jen v případě, kdy vám to vyhovuje.

- Jste mikromanažer a odmítáte delegování úkolů.

- Projevujete nesoulad mezi tím, co říkáte a tím, jak se chováte.

- Nesdílíte s kolegy zásadní informace.

- Vědomě neříkáte pravdu.

- Obviňujete druhé z vlastních chyb.

- Soudíte a kritizujete místo toho, abyste poskytovali konstruktivní zpětnou vazbu.

- Nedodržujete diskrétnost, pomlouváte a mluvíte o druhých za jejich zády.

- Nedovolujete ostatním přispívat a rozhodovat.

- Zlehčujete talent, znalosti a dovednosti druhých.

- Nepodporujete druhé pomocí profesionálního rozvoje.

- Odmítáte vytvářet sdílené hodnoty, očekávání a cíle ve prospěch své vlastní agendy. Odmítáte kompromisy a prosazujete rozhodnutí, která jsou vždy prohrou pro jednu stranu.

- Odmítáte zodpovědnost vůči kolegům.

- Odmítáte mluvit o svém osobním životě, zranitelnosti, slabých stránkách a problémech se vztahy k druhým.

- Považujete sarkasmus a urážející humor za dobrý pro tým.

- Odmítáte připustit, že potřebujete podporu a požádat kolegy o pomoc.

- Vnímáte návrhy a kritiku druhých jako osobní útoky.

- Odmítáte mluvit na poradách a konstruktivně přispívat.

- Odmítáte myšlenku konstruktivního konfliktu a vyhýbáte se konfliktům za každou cenu.

- Neustále se zmocňujete týmových porad a vedete je mimo téma.

- Odmítáte jednat podle rozhodnutí odsouhlasených na týmových poradách.

- Tajně se účastníte jednání za zavřenými dveřmi s dalšími členy týmu a vytváříte si vlastní spojenectví.

- Odmítáte dát druhým možnost pochybovat a soudíte je, aniž byste je požádali o vysvětlení jejich postojů a jednání.

- Neomlouváte se za chyby, nedorozumění či nevhodné chování a děláte vše pro obranu své reputace.

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues