Porada není monolog

Ilustrační snímek

Porady jsou často jen ztrátou času, protože nemají jasně daný program, účastní se jich zbytečně moc lidí a končí, aniž by se účastníci domluvili na nějakém závěru a dalších krocích. O tom jsme však už psali mockrát. Dnes se zaměříme na jiný důvod neefektivních porad, kterým je jeden dominantní řečník.

Dominantní účastník porady, který nepustí druhé ke slovu, nejen zkazí náladu všem ostatním, ale také komplikuje celý proces jednání. Většinou se kvůli němu porada protahuje, zatímco ostatní se nudí. Jsou nuceni poslouchat, jak se opakuje, a zároveň nemají šanci vyjádřit se sami. Výsledkem porad jsou pak řešení, která neodrážejí názory celé skupiny. Ptáte se, jak takového řečníka umlčet, ale udělat to taktně, aby to nebylo nepříjemné jemu ani ostatním? Musíte se stát lepším facilitátorem.

Facilitace neboli usnadňování slouží v manažerské praxi k dosahování skupinových cílů. Především se uplatňuje při týmových setkáních a poradách, které vedou takzvaní facilitátoři. Jejich úkolem je moderovat diskusi a řídit její průběh tak, aby účastníci fungovali efektivněji a lépe se rozhodovali. Praktická doporučení pro facilitaci v případech, kdy diskusi dominuje jeden řečník, který se nechce vzdát slova, přinesl server TLNT.com.

Poděkujte a požádejte o názor další účastníky

Příklad: „To je skvělý nápad. Co si myslí ostatní?

Zároveň pracujte s řečí těla. Sledujte řečníka pohledem, usmívejte se, pokývejte hlavou na znamení souhlasu s příslušným návrhem a následně se otočte k ostatním.

Oslovte jménem někoho dalšího, aby vstoupil do diskuse

Příklad: „Jane, co si myslíte vy?

Přerušte dlouhý monolog

Příklad: „Promiňte, že vás přerušuji, ale rád bych se zeptal na to, co jste právě řekl.

Zároveň přerušte oční kontakt a obraťte se k ostatním. Využijte přerušení k následnému rozpoutání diskuse.

Příklad: „Pojďme si poslechnout více názorů. Už jsme slyšeli, že... Co k tomu řeknou ostatní?

Oslovte dominantního řečníka jménem

Příklad: „Tomáši, dovolte, abych se zeptal také ostatních, jak vidí příležitosti, o kterých mluvíte.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT